5.3. Διάλογος κατάστασης συσκευής

Σχήμα 15.80. Ο διάλογος «Κατάσταση συσκευής»

Ο διάλογος «Κατάσταση συσκευής»

Αυτό το παράθυρο μαζεύει μαζί τις τρέχουσες επιλογές της εργαλειοθήκης, για καθεμιά από της συσκευές σας εισόδου: το ποντίκι (που ονομάζεται «δείκτης πυρήνα») ή την πινακίδα, εάν έχετε κάποια. Αυτές οι επιλογές αντιπροσωπεύονται από εικονίδια: χρώματα προσκηνίου και παρασκηνίου, πινέλο μοτίβο και διαβάθμιση. Εκτός από τα χρώματα, με κλικ σε εικονίδιο ανοίγει το παράθυρο που επιτρέπει μια άλλη επιλογή· η εργαλειοθήκη θα ενημερωθεί όταν αλλάζει. Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε στοιχεία σε αυτό το διάλογο.

Το κουμπί «αποθήκευση κατάστασης συσκευής» στον πάτο του παραθύρου, φαίνεται να έχει την ίδια δράση όπως η επιλογή «καταγραφή κατάστασης συσκευής τώρα» στην ενότητα εισαγωγή συσκευών στις προτιμήσεις.

5.3.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος κατάστασης συσκευής είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του. Μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο τρόπους:

  • Από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΚατάσταση συσκευής.

  • Από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε διάλογο: Προσθήκη προσάρτησηςΚατάσταση συσκευής