6.3. Κατάσταση

Σχήμα 16.64. Το υπομενού «Κατάσταση» του μενού «Εικόνα»

Το υπομενού «Κατάσταση» του μενού «Εικόνα»

Το υπομενού Κατάσταση περιέχει εντολές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τη χρωματική κατάσταση της εικόνας. Υπάρχουν τρεις καταστάσεις.

6.3.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΚατάσταση.

6.3.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «Κατάσταση»