2.7. Έξυπνα ψαλίδια

Σχήμα 14.30. Εικονίδιο του εργαλείου επιλογής ψαλιδιού στην εργαλειοθήκη

Εικονίδιο του εργαλείου επιλογής ψαλιδιού στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο επιλογής ψαλίδι είναι ένα ενδιαφέρον τμήμα του εξοπλισμού: έχει μερικά κοινά χαρακτηριστικά με το λάσο, μερικά κοινά χαρακτηριστικά με το εργαλείο μονοπατιού και μερικά δικά του χαρακτηριστικά. Είναι χρήσιμο όταν προσπαθείτε να επιλέξετε μια περιοχή που ορίζεται από έντονες αλλαγές χρώματος στις ακμές. Για να χρησιμοποιήσετε το ψαλίδι, πατάτε για να δημιουργήσετε ένα σύνολο από "κόμβους ελέγχου", γνωστοί και σαν άγκυρες ή σημεία ελέγχου, στις ακμές της περιοχής που προσπαθείτε να επιλέξετε. Αυτό το εργαλείο παράγει μια συνεχή καμπύλη που περνά μέσα από αυτούς τους κόμβους ελέγχου, ακολουθώντας οποιεσδήποτε ακμές υψηλής αντίθεσης μπορεί να βρει. Εάν είσαστε τυχεροί, το μονοπάτι που βρίσκει το εργαλείο θα αντιστοιχεί στο περίγραμμα που προσπαθείτε να επιλέξετε.

Δυστυχώς, φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα με τη λογική παρακολούθησης των ακμών αυτού του εργαλείου, με αποτέλεσμα οι επιλογές που δημιουργεί να τείνουν να είναι αρκετά πρόχειρες σε πολλές περιπτώσεις. Ένας καλός τρόπος να τις καθαρίσετε είναι να μεταβείτε στην κατάσταση Γρήγορης μάσκας και να χρησιμοποιήσετε εργαλεία βαφής για να βάψετε στα προβληματικά μέρη. Γενικά, οι περισσότεροι βρίσκουν ότι το εργαλείο μονοπατιών να είναι πιο χρήσιμο παρά το ψαλίδι, επειδή αν και δεν έχει την έξυπνη ικανότητα εύρεσης ακμών, τα μονοπάτια διατηρούνται μέχρι να τα καταργήσετε και μπορούν να αλλαχθούν οποτεδήποτε.

2.7.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο έξυπνο ψαλίδι με διάφορους τρόπους:

  • Από τη γραμμή του μενού εικόνας ΕργαλείαΕργαλεία επιλογήςΈξυπνο ψαλίδι,

  • με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου στην εργαλειοθήκη,

  • χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου I.

2.7.2. Τροποποιητές πληκτρολογίου

Η προκαθορισμένη συμπεριφορά των πλήκτρων Shift, Ctrl και Alt περιγράφεται στο Τμήμα 2.1.1, «Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)» για όλα τα εργαλεία επιλογής.

Υπάρχει, όμως, ένα τροποποιητικό πλήκτρο που έχει μια ειδική συμπεριφορά εάν το χρησιμοποιήσετε ενώ επεξεργάζεσθε μία επιλογή, αυτό είναι μετά την προσθήκη του πρώτου κόμβου:

Shift (Μετατόπιση)

Από προεπιλογή, το χαρακτηριστικό προσκόλλησης αυτόματης ακμής είναι ενεργοποιημένο: όταν πατάτε και σύρετε το δείκτη ποντικιού, το εργαλείο ψαλιδιού βρίσκει το σημείο της μέγιστης διαβάθμισης (όπου η αλλαγή χρώματος είναι μέγιστη) για τοποθέτηση ενός νέου κόμβου ελέγχου ή μετακίνησης ενός υπάρχοντος κόμβου.

Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο, ενώ πατάτε και σύρετε απενεργοποιεί αυτό το χαρακτηριστικό και ο κόμβος ελέγχου θα τοποθετηθεί στη θέση του δείκτη του ποντικιού.

Οπισθοδιαγραφή αφαιρεί το τελευταίο σχεδιασμένο τμήμα, Escape ακυρώνει όλα τα τμήματα επιλογής.

2.7.3. Χειρισμός εργαλείου

Σχήμα 14.31. Χρήση του έξυπνου ψαλιδιού

Χρήση του έξυπνου ψαλιδιού

Κάθε φορά που αριστεροπατάτε με το ποντίκι, δημιουργείτε ένα σημείο ελέγχου, που συνδέεται με το τελευταίο σημείο ελέγχου με μια καμπύλη που προσπαθεί να ακολουθήσει τις ακμές στην εικόνα. Για να τελειώσετε, πατήστε στο πρώτο σημείο (ο δρομέας αλλάζει για να δείξει όταν είσαστε στο σωστό σημείο). Μπορείτε να ρυθμίσετε την καμπύλη σύροντας τους κόμβους ελέγχου, ή πατώντας για να δημιουργήσετε νέους κόμβους ελέγχου. Όταν είσαστε ικανοποιημένοι, πατήστε οπουδήποτε μέσα στην καμπύλη για να την μετατρέψετε σε επιλογή.

Όπως ειπώθηκε πιο πάνω, όταν πατάτε με αυτό το εργαλείο αφήνετε σημεία. Το όριο επιλογής οδηγείται από αυτά τα σημεία ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας, μπορείτε να μετακινήσετε καθένα πατώντας και σύροντας, εκτός από το πρώτο και την τελευταίο. Η επιλογή κλείνει όταν πατήσετε το τελευταίο σημείο πάνω από το πρώτο. Όταν η επιλογή κλείνει το σχήμα του δείκτη αλλάζει σύμφωνα με τη θέση του: μέσα , στο όριο και έξω . Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή δημιουργώντας νέα σημεία πατώντας στο όριο ή μετακινώντας κάθε σημείο ελέγχου (συγχώνευση πρώτου και τελευταίου σημείου). Η επιλογή επικυρώνεται, όταν πατήσετε μέσα.

Πρέπει να σημειώσετε ότι μπορείτε να πάρετε μόνο μια επιλογή· εάν δημιουργήσετε μια δεύτερη επιλογή, η πρώτη σβήνεται, όταν επαληθεύσετε την δεύτερη.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε να μην πατήσετε μέσα στην καμπύλη μέχρι να τελειώσετε ολότελα. Μόλις τη μετατρέψετε σε επιλογή, η αναίρεση σας γυρίζει στο πουθενά και θα έχετε να ξεκινήσετε δημιουργώντας την καμπύλη πάλι από την αρχή, εάν χρειαστείτε να την αλλάξετε. Επίσης βεβαιωθείτε να μην αλλάξετε σε διαφορετικό εργαλείο, ή και πάλι όλοι οι κόμβοι ελέγχου που δημιουργήσατε με προσοχή θα χαθούν. (Αλλά μπορείτε ακόμα να μετατρέψετε την επιλογή σας σε μονοπάτι και να το επεξεργαστείτε με το εργαλείο μονοπατιού.)

Για μετακίνηση της επιλογής δείτε: Μετακίνηση επιλογών.

2.7.4. Επιλογές

Σχήμα 14.32. Επιλογές εργαλείου για το έξυπνο ψαλίδι

Επιλογές εργαλείου για το έξυπνο ψαλίδι

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Λειτουργίες· εξομάλυνση· απάλυνση άκρων
[Σημείωση] Σημείωση

Δείτε Επιλογές εργαλείων επιλογής για βοήθεια με επιλογές που είναι κοινές σε όλα τα εργαλεία. Μόνο επιλογές που είναι ειδικές για αυτό το εργαλείο εξηγούνται εδώ.

Διαδραστικά όρια

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, σύρσιμο ενός κόμβου ελέγχου κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα δείξει το μονοπάτι που θα παρθεί από το όριο της επιλογής. Εάν δεν ενεργοποιηθεί, ο κόμβος θα φαίνεται συνδεμένος με τον προηγούμενο κόμβο με μια ευθεία γραμμή, ενώ τον σύρετε γύρω και δεν θα δείτε το τελικό μονοπάτι, μέχρι να απελευθερώσετε το πλήκτρο του δείκτη. Σε αργά συστήματα, εάν οι κόμβοι ελέγχου είναι αρκετά μακριά, αυτό μπορεί να δώσει κάποια επιτάχυνση.