14.5. Θόρυβος κελιού

14.5.1. Επισκόπηση

Δημιουργεί μια κυψελώδη υφή. Τα αποτελέσματα δεν εξαρτώνται από την εικόνα που ανοίξατε.

Με εφαρμοσμένο φίλτρο με προκαθορισμένες επιλογές: κλίμακα=1,000 σχήμα=2,000 τάξη=1

14.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΘόρυβοςΘόρυβος κελιού….

14.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.339. Επιλογές φίλτρου «Θόρυβος κελιού»

Επιλογές φίλτρου «Θόρυβος κελιού»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κλίμακα

Κλιμάκωση της λειτουργίας θορύβου: δουλεύει όπως η εστίαση.

Σχήμα

Παρεμβάλει μεταξύ της απόστασης Μανχάταν και Ευκλείδη: (1,000 μέχρι 2,000). Πιο μικρές τιμές δίνουν τέσσερις πυρήνες αστεριών κορυφής σε κελιά. Οι ανώτερες τιμές δίνουν κυκλικούς πυρήνες.

Σχήμα = 1,000

Τάξη

Επιλέγει το πλησιέστερο ν-οστό σημείο: (1-3). Τα κελιά επιμηκύνονται.

Τάξη = 2

Επαναλήψεις

Ένας αριθμός των οκτάβων θορύβου.

Δημιουργία παλέτας

Γεμίζει κάθε κελί με τυχαίο χρώμα.