11. Μοτίβα

Ένα πρόπλασμα είναι μια εικόνα, συνήθως μικρή, που χρησιμοποιείται για γέμισμα περιοχών με παράθεση, δηλαδή, βάζοντας αντίγραφα του προπλάσματος δίπλα-δίπλα όπως κεραμικές παραθέσεις. Ένα πρόπλασμα λέγεται ότι είναι παραθέσιμο εάν αντίγραφά του μπορούν να προσκολληθούν από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω χωρίς δημιουργία εμφανών ραφών. Δεν είναι όλα τα χρήσιμα προπλάσματα παραθέσιμα, αλλά τα παραθέσιμα προπλάσματα είναι ωραιότεραγια πολλούς σκοπούς. (Μια υφή, είναι το ίδιο όπως το πρόπλασμα.)

Σχήμα 7.27. Χρήση προπλάσματος

Χρήση προπλάσματος

Τρεις τρόποι χρήσης του προπλάσματος “Λεοπάρδαλη”: Γέμισμα με τον κουβά γεμίσματος μιας επιλογής, βάψιμο με το εργαλείο κλωνοποίησης και επίχριση μιας ελλειπτικής επιλογής με το πρόπλασμα.


Στο GIMP υπάρχουν τρεις κύριες χρήσεις για τα προπλάσματα:

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Σημείωση: Τα προπλάσματα δεν χρειάζεται να είναι αδιαφανή. Εάν γεμίσετε ή βάψετε χρησιμοποιώντας ένα πρόπλασμα με ημιδιαφανείς ή διαφανείς περιοχές, τότε τα προηγούμενα περιεχόμενα της περιοχής θα φαίνονται από πίσω του. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς τρόπους για “επικαλύψεις” στο GIMP.

Όταν εγκαθίσταται το GIMP, έρχεται με μερικά προεγκαταστημένα προπλάσματα που φαίνεται να έχουν επιλεγεί τυχαία. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέα προπλάσματα, είτε δημιουργώντας τα, είτε κατεβάζοντας τα από έναν τεράστιο αριθμό διαθέσιμων από το διαδίκτυο.

Το ενεργό πρόπλασμα του GIMP, που χρησιμοποιείται στις περισσότερες λειτουργίες που σχετίζονται με το πρόπλασμα, φαίνεται στην περιοχή πινέλο/μοτίβο/διαβάθμιση της εργαλειοθήκης. Πατώντας στο σύμβολο του προπλάσματος εμφανίζεται ο Διάλογος μοτίβου, που σας επιτρέπει να επιλέξετε διάφορα προπλάσματα. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε το διάλογο μοτίβων από το μενού ή να το αγκιστρώσετε, ώστε να είναι μονίμως παρόν.

Για να προσθέσετε ένα νέο πρόπλασμα στη συλλογή, έτσι ώστε να φαίνεται στο διάλογο μοτίβων, πρέπει να το αποθηκεύσετε σε μια μορφή που μπορεί να χρησιμοποιήσει το GIMP και σε ένα φάκελο που περιλαμβάνεται στη διαδρομή αναζήτησης μοτίβων του GIMP. Υπάρχουν πολλοί τύποι αρχείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για μοτίβα:

PAT

Η μορφή .pat χρησιμοποιείται για προπλάσματα που δημιουργήθηκαν ειδικά για το GIMP. Μπορείτε να μετατρέψετε οποιαδήποτε εικόνα σε αρχείο .pat ανοίγοντας την στο GIMP και αποθηκεύοντας την χρησιμοποιώντας ένα όνομα αρχείου που λήγει σε .pat.

[Προσοχή] Προσοχή

Μην συγχέεται τα δημιουργούμενα στο GIMP αρχεία .pat με αρχεία που δημιουργήθηκαν από άλλα προγράμματα (π.χ. Photoshop) - τελικά, το .pat είναι μόνο ένα μέρος του (ελεύθερου) ονόματος αρχείου.

(Το GIMP υποστηρίζει τα αρχεία Photoshop.pat μέχρι κάποια έκδοση.)

PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF

Από το GIMP 2.2 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία .png, .jpg, .bmp, .gif, ή .tiff ως προπλάσματα.

Για να κάνετε ένα πρόπλασμα διαθέσιμο, το τοποθετείτε σε έναν από τους φακέλους του GIMP στη διαδρομή αναζήτησης προπλασμάτων. Από προεπιλογή, η διαδρομή αναζήτησης μοτίβων περιλαμβάνει δύο φακέλους, τον φάκελο συστήματος patterns που δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αλλάξετε και το φάκελο patterns στον προσωπικό σας κατάλογο GIMP. Μπορείτε να προσθέσετε νέους φακέλους στη διαδρομή αναζήτησης μοτίβων χρησιμοποιώντας τη σελίδα του διαλόγου επιλογών Φάκελοι δεδομένων. Οποιοδήποτε αρχείο PAT (ή, στο GIMP 2.2, οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μορφή) που συμπεριλαμβάνεται σε ένα φάκελο στη διαδρομή αναζήτησης μοτίβων, θα εμφανιστεί στο διάλογο μοτίβων την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το GIMP.

Υπάρχουν ατελείωτοι τρόποι δημιουργίας ενδιαφέροντων μοτίβων στο GIMP, χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων εργαλείων και φίλτρων, ειδικά στην απόδοση φίλτρων. Μπορείτε να βρείτε μαθήματα για αυτό σε πολλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανόμενης της αρχικής σελίδας του GIMP [GIMP]. Μερικά από τα φίλτρα έχουν επιλογές που σας επιτρέπουν να κάνετε τα αποτελέσματα τους παραθέσιμα. Δείτε επίσης Τμήμα 3.10, “Θόλωση παράθεσης”, αυτό το φίλτρο σας επιτρέπει να αναμίξετε τα άκρα μιας εικόνας για να τα κάνετε πιο ομαλά παραθέσιμα.

Σχήμα 7.29. Παραδείγματα σεναρίου μοτίβων

Παραδείγματα σεναρίου μοτίβων

Παραδείγματα προπλασμάτων που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας έξι Script-Fu μοτίβων που περιέχονται στο GIMP. Προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιήθηκαν για τα πάντα εκτός από το μέγεθος. (Από αριστερά προς τα δεξιά: 3D Truchet, παραλλαγή, επίπεδη γη, γη, απόδοση χάρτη, στροβιλισμένος)


Επίσης ενδιαφέρον είναι ένα σύνολο σεναρίων που παράγουν μοτίβα που έρχονται με το GIMP: μπορείτε να τα βρείτε στην γραμμή μενού, πατώντας ΑρχείοΔημιουργίαΜοτίβα. Καθένα από τα σενάρια δημιουργεί μια νέα εικόνα γεμάτη με έναν ειδικό τύπο μοτίβου: ένας διάλογος εμφανίζεται που σας επιτρέπει να ορίσετε τις παραμέτρους ελέγχου των λεπτομερειών της εμφάνισης. Μερικά από αυτά τα προπλάσματα είναι πολύ χρήσιμα για αποκοπή και επικόλληση· άλλα εξυπηρετούν καλύτερα ωςΑνώμαλες απεικονίσεις.

Σχήμα 7.30. Δημιουργία νέων προπλασμάτων

Δημιουργία νέων προπλασμάτων