3.14. Προοπτική κλωνοποίηση

Σχήμα 14.99. Το εργαλείο «προοπτική κλωνοποίηση» στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο «προοπτική κλωνοποίηση» στην εργαλειοθήκη

Αυτό το εργαλείο επιτρέπει τη κλωνοποίηση σύμφωνα με την επιθυμητή προοπτική. Πρώτα, ορίστε τις επιθυμητές γραμμές φυγής όπως με το εργαλείο προοπτική. Έπειτα αντιγράψτε την πηγή περιοχής όπως με το εργαλείο κλωνοποίηση.

3.14.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • Από τη γραμμή του μενού εικόνας ΕργαλείαΕργαλεία ζωγραφικήςΠροοπτική κλωνοποίηση.

  • Το εργαλείο μπορεί επίσης να κληθεί με κλικ στο εικονίδιο εργαλείου: στην εργαλειοθήκη.

3.14.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl

Ctrl-κλικ επιτρέπει την επιλογή μιας νέας πηγής κλωνοποίησης.

Μετατόπιση

Όταν η πηγή ορίζεται και πατάτε αυτό το πλήκτρο, θα δείτε μια λεπτή γραμμή που συνδέει το προηγούμενο σημείο κλικ με την τρέχουσα τοποθεσία δείκτη. Με κλικ ξανά, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, το εργαλείο θα κλωνοποιήσει κατά μήκος αυτής της γραμμής. Ιδιαίτερα χρήσιμο όταν κλωνοποιείτε από ένα μοτίβο.

3.14.3. Επιλογές

Σχήμα 14.100. Επιλογές εργαλείου προοπτικής κλωνοποίησης

Επιλογές εργαλείου προοπτικής κλωνοποίησης

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Κατάσταση λειτουργίας

Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο πρώτα πρέπει να διαλέξετε την τροποποίηση προοπτικής. Αυτή δουλεύει όπως το εργαλείο προοπτική. Έπειτα διαλέγετε προοπτική κλωνοποίηση και χρησιμοποιείτε αυτό ίδια όπως το εργαλείο κλωνοποίηση.

Κατάσταση; Αδιαφάνεια; Πινέλο; Μέγεθος; Αναλογία διαστάσεων; Γωνία; Απόσταση; Σκληρότητα; Δυναμική; Επιλογές δυναμικής; Δύναμη; Εφαρμογή τρέμουλου; Ομαλή πινελιά; Κλείδωμα πινέλου για προβολή

Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.

Σκληρή άκρη: αυτή η επιλογή δίνει ένα σκληρό περίγραμμα στην κλωνοποιημένη περιοχή.

Πηγή, στοίχιση

Αυτό είναι το ίδιο όπως στο εργαλείο κλωνοποίηση.

3.14.4. Παράδειγμα

Σχήμα 14.101. Παράδειγμα «προοπτικής κλωνοποίησης»

Παράδειγμα «προοπτικής κλωνοποίησης»

Με σημειωμένο το «τροποποίηση επιπέδου προοπτικής». Οι γραμμές φυγής έχουν τοποθετηθεί.

Παράδειγμα «προοπτικής κλωνοποίησης»

Με σημειωμένη την επιλογή «προοπτική κλωνοποίησης». Το άσπρο ορθογώνιο έχει κλωνοποιηθεί. Το βλέπετε ότι γίνεται πιο μικρό απομακρυνόμενο.