3.13. Θόλωση παράθεσης

3.13.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.34. Παράδειγμα για το φίλτρο «Παραθέσιμο»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Παραθέσιμο»

Αρχικό

Παράδειγμα για το φίλτρο «Παραθέσιμο»

Εφαρμογή φίλτρου «θόλωση παράθεσης»


Αυτό το φίλτρο είναι script-fu και όχι με βάση το GEGL.

Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για να μαλακώσει τις ραφές πλακιδίων σε παρατιθέμενα παρασκήνια. Αυτό γίνεται με ανάμειξη και θόλωση του ορίου μεταξύ εικόνων που θα είναι δίπλα μεταξύ τους μετά την παράθεση.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μόνο τα περιγράμματα εικόνων, δεν μπορείτε να εφαρμόσετε το φίλτρο για τη συνολική εικόνα. Η λύση για να πάρετε το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η εξής:

  1. Διπλασιασμός στρώσης (ΣτρώσηΔιπλασιασμός στρώσης) και επιλογή του για επεξεργασία.

  2. Εφαρμογή φίλτρου «Θόλωση παράθεσης» με ακτίνα 20 εικονοστοιχείων σε αυτή τη στρώση.

  3. Επιλογή όλων (Ctrl+A) και μείωση επιλογής (ΕπιλογήΣυρρίκνωση) για δημιουργία περιγράμματος με το επιθυμητό πλάτος.

  4. Άμβλυνση περιγράμματος στην επιλογή με χρήση ΕπιλογήΆμβλυνση.

  5. Διαγραφή επιλογής με Ctrl+K.

  6. Συγχώνευση στρώσεων με ΣτρώσηΣυγχώνευση με την από κάτω.

3.13.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας κάτω από ΦίλτραΘόλωσηΘόλωση παράθεσης….

3.13.3. Επιλογές

Σχήμα 17.35. Επιλογές φίλτρου «Θόλωση παράθεσης»

Επιλογές φίλτρου «Θόλωση παράθεσης»

Ακτίνα

Όσο πιο μεγάλη η ακτίνα, τόσο πιο έντονη η θόλωση. Επιλέγοντας Οριζόντια και Κάθετα, μπορείτε να κάνετε τα οριζόντια και κάθετα περιθώρια παραθέσιμα.

Κάθετη θόλωση, Οριζόντια θόλωση

Αυτές οι επιλογές είναι αυτονόητες.

Τύποι θόλωσης

Επιλογή αλγόριθμου για εφαρμογή:

IIR

για φωτογραφικές ή σαρωμένες εικόνες.

RLE

για εικόνες που δημιουργούνται από υπολογιστή.