11.7. Φωτοαντίγραφο

11.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.204. Παράδειγμα για το φίλτρο «Φωτοαντίγραφο»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Φωτοαντίγραφο»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Φωτοαντίγραφο»

Εφαρμογή φίλτρου «Φωτοαντίγραφο»


Το φίλτρο φωτοαντίγραφου τροποποιεί την ενεργή στρώση ή επιλογή έτσι ώστε να φαίνεται σαν ασπρόμαυρο φωτοαντίγραφο, σαν να βασιζόταν ο μεταφερόμενος γραφίτης στη σχετική σκοτεινότητα της ειδικής περιοχής. Αυτό πετυχαίνεται σκοτεινιάζοντας περιοχές της εικόνας που μετριούνται για να είναι πιο σκοτεινές από το γειτονικό μέσο όρο και ορίζοντας άλλα εικονοστοιχεία σε άσπρα.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το φίλτρο για όξυνση της εικόνας σας. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο και χρησιμοποιήστε το φίλτρο στο αντίγραφο. Ορίστε την κατάσταση στρώσης σε πολλαπλή και ρυθμίστε τον ολισθητή αδιαφάνειας για να πάρετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

11.7.2. Έναρξη φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας μέσα από ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΦωτοαντίγραφο….

11.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.205. Επιλογές φίλτρου «Φωτοαντίγραφο»

Επιλογές φίλτρου «Φωτοαντίγραφο»

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα μάσκας

Αυτή η παράμετρος ελέγχει το μέγεθος του γειτονικού εικονοστοιχείου πάνω από το οποίο ο μέσος όρος της έντασης υπολογίζεται και τότε συγκρίνεται με κάθε εικονοστοιχείο στη γειτονιά για να αποφασιστεί εάν θα σκοτεινιάσει ή όχι. Μεγάλες τιμές καταλήγουν σε πολύ χοντρές μαύρες περιοχές που συνορεύουν τις περιοχές λευκού και πολύ λιγότερη λεπτομέρεια για τις μαύρες περιοχές. Μικρές τιμές καταλήγουν σε λιγότερο γραφίτη γενικά και περισσότερες λεπτομέρειες παντού.

Οξύτητα

Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε την οξύτητα του φωτοαντιγράφου, από 0,0 έως 1,0.

Ποσοστό μαύρου

Αυτή η παράμετρος ελέγχει την ποσότητα του προστιθέμενου μαύρου χρώματος στην εικόνα. Μικρές τιμές κάνουν την ανάμειξη από χρωματικές περιοχές σε μαυρισμένες περιοχές πιο μαλακές και τις ίδιες τις σκοτεινές γραμμές πιο λεπτές και λιγότερο σημαντικές. Μεγαλύτερες τιμές κάνουν τις γραμμές πιο χοντρές, πιο σκοτεινές και πιο απότομες. Η μέγιστη τιμή κάνει τις γραμμές παραλλαγμένες. Τα βέλτιστα, πιο φυσικά αποτελέσματα πετυχαίνονται συνήθως με μια ενδιάμεση τιμή. Οι τιμές ποικίλουν από 0,0 μέχρι 1,0.

Ποσοστό λευκού

Αυτή η παράμετρος αυξάνει το ποσοστό των λευκών εικονοστοιχείων.

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.