11.7. Φωτοαντίγραφο

11.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.209. Παράδειγμα για το φίλτρο «Φωτοαντίγραφο»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Φωτοαντίγραφο»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Φωτοαντίγραφο»

Εφαρμογή φίλτρου «Φωτοαντίγραφο»


Το φίλτρο φωτοαντίγραφου τροποποιεί την ενεργή στρώση ή επιλογή έτσι ώστε να φαίνεται σαν ασπρόμαυρο φωτοαντίγραφο, σαν να βασιζόταν ο μεταφερόμενος γραφίτης στη σχετική σκοτεινότητα της ειδικής περιοχής. Αυτό πετυχαίνεται σκοτεινιάζοντας περιοχές της εικόνας που μετριούνται για να είναι πιο σκοτεινές από το γειτονικό μέσο όρο και ορίζοντας άλλα εικονοστοιχεία σε άσπρα.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το φίλτρο για όξυνση της εικόνας σας. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο και χρησιμοποιήστε το φίλτρο στο αντίγραφο. Ορίστε την κατάσταση στρώσης σε πολλαπλή και ρυθμίστε τον ολισθητή αδιαφάνειας για να πάρετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

11.7.2. Έναρξη φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας μέσα από ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΦωτοαντίγραφο….

11.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.210. Επιλογές φίλτρου «Φωτοαντίγραφο»

Επιλογές φίλτρου «Φωτοαντίγραφο»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα μάσκας

This parameter controls the size of the pixel neighborhood over which the average intensity is computed and then compared to each pixel in the neighborhood to decide whether or not to darken it. Large values result in very thick black areas bordering the regions of white and much less detail for black areas. Small values result in less toner overall and more details everywhere.

Οξύτητα

Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε την οξύτητα του φωτοαντιγράφου, από 0,0 έως 1,0.

Ποσοστό μαύρου

Αυτή η παράμετρος ελέγχει την ποσότητα του προστιθέμενου μαύρου χρώματος στην εικόνα. Μικρές τιμές κάνουν την ανάμειξη από χρωματικές περιοχές σε μαυρισμένες περιοχές πιο μαλακές και τις ίδιες τις σκοτεινές γραμμές πιο λεπτές και λιγότερο σημαντικές. Μεγαλύτερες τιμές κάνουν τις γραμμές πιο χοντρές, πιο σκοτεινές και πιο απότομες. Η μέγιστη τιμή κάνει τις γραμμές παραλλαγμένες. Τα βέλτιστα, πιο φυσικά αποτελέσματα πετυχαίνονται συνήθως με μια ενδιάμεση τιμή. Οι τιμές ποικίλουν από 0,0 μέχρι 1,0.

Ποσοστό λευκού

Αυτή η παράμετρος αυξάνει το ποσοστό των λευκών εικονοστοιχείων.