6.16. Περιστροφή

Μπορείτε να περιστρέψετε την εικόνα 90° δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, ή να την περιστρέψετε 180°, χρησιμοποιώντας της εντολές περιστροφής στο υπομενού Μετασχηματισμός του μενού Εικόνα. Αυτές οι εντολές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για αλλαγή μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού. Επιδρούν στη συνολική εικόνα. Εάν θέλετε να περιστρέψετε την εικόνα με διαφορετική γωνία, να περιστρέψετε μια επιλογή ή στρώση, χρησιμοποιείστε το Περιστροφή εργαλείου. Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε μια στρώση χρησιμοποιώντας το μενού Μετασχηματισμός στρώσης.

6.16.1. Ενεργοποίηση των εντολών

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτές τις τρεις εντολές από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από

  • ΕικόναΜετασχηματισμόςΠεριστροφή 90° δεξιόστροφα,

  • ΕικόναΜετασχηματισμόςΠεριστροφή 90° αριστερόστροφα και

  • ΕικόναΜετασχηματισμόςΠεριστροφή 180°.