4.5. Μείωση θορύβου

4.5.1. Επισκόπηση

Ένα απλό φίλτρο GEGL μείωσης του θορύβου.

4.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΒελτίωσηΜείωση θορύβου….

4.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.34. Επιλογές φίλτρου μείωσης θορύβου

Επιλογές φίλτρου μείωσης θορύβου

Προεπιλογές, Προεπισκόπηση, Διαίρεση προβολής

Αυτές οι επιλογές είναι κοινές στα φίλτρα που βασίζονται στο GEGL. Παρακαλούμε δείτε το Τμήμα 2, “Κοινά χαρακτηριστικά”.

Ισχύς

Η αύξηση της ισχύος χειροτερεύει τον θόρυβο και αυξάνει τη θόλωση: βρείτε τον συμβιβασμό χρησιμοποιώντας την προεπισκόπηση στον καμβά.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

4.5.4. Παράδειγμα

Αρχική

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο. Ισχύς = 5