6.14. Μετασχηματισμός

Σχήμα 16.71. Το υπομενού “Μετασχηματισμός” του μενού “Εικόνα”

Το υπομενού Μετασχηματισμός του μενού Εικόνα

Τα στοιχεία στο υπομενού Μετασχηματισμός μετασχηματίζουν την εικόνα αναστρέφοντας την, περιστρέφοντας την ή περικόπτοντας την.

6.14.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕικόναΜετασχηματισμός.

6.14.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού “Μετασχηματισμός”

Το υπομενού Μετασχηματισμός έχει τις παρακάτω εντολές: