6.14. Μετασχηματισμός

Σχήμα 16.73. Το υπομενού «Μετασχηματισμός» του μενού «Εικόνα»

Το υπομενού «Μετασχηματισμός» του μενού «Εικόνα»

Τα στοιχεία στο υπομενού Μετασχηματισμός μετασχηματίζουν την εικόνα αναστρέφοντας την, περιστρέφοντας την ή περικόπτοντας την.

6.14.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕικόναΜετασχηματισμός.

6.14.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «Μετασχηματισμός»

Το υπομενού Μετασχηματισμός έχει τις παρακάτω εντολές: