8.42. Χρωματισμός δείγματος

8.42.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.227. Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματισμός δείγματος»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματισμός δείγματος»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Χρωματισμός δείγματος»

Εφαρμογή φίλτρου «Χρωματισμός δείγματος»


Αυτό το φίλτρο σας επιτρέπει να χρωματίσετε παλιές ασπρόμαυρες εικόνες χαρτογραφώντας μια εικόνα πηγής χρώματος ή μια διαβάθμιση σε αυτή.

8.42.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΧάρτηςΧρωματισμός δείγματος.

8.42.3. Επιλογές

Σχήμα 16.228. Επιλογές του φίλτρου «Χρωματισμός δείγματος»

Επιλογές του φίλτρου «Χρωματισμός δείγματος»

Το παράθυρο φίλτρου διαιρείται σε δύο μέρη: Προορισμός στα αριστερά, δειγματοληψία στα δεξιά.

Προορισμός, δείγμα

Από προεπιλογή, οι εμφανιζόμενες προεπισκοπήσεις εικόνας αναπαράγουν την εικόνα που καλέσατε από το φίλτρο.

The sample can be the whole preview, or a selection of this preview. With the drop list, you can select another sample-image among the names of images present on your screen when you called the filter. If you choose From Gradient (or From Inverse Gradient), the selected gradient in Gradient Dialog (or its inverse) will be the sample. It will be displayed into the gradient bar below the sample preview. The sampling preview is grayed out and two cursors allow you to select the gradient range that will be applied to the image or selection.

Destination is, by default, the source image. The drop list displays the list of images present on your screen when you evoked the filter and allow you to select another destination image. If there is a selection in this image, it will be grayscale, else the whole preview will be grayscale.

Εμφάνιση επιλογής

Αυτή η επιλογή εναλλάσσει μεταξύ όλης της εικόνας και της επιλογής, εάν υπάρχει.

Εμφάνιση χρωμάτων

This option toggles between colors and grayscale.

Λήψη δείγματος χρωμάτων

Όταν πατάτε σε αυτό το κουμπί, η γραμμή διαβάθμισης κάτω από την προεπισκόπηση δείγματος εμφανίζει χρώματα του δείγματος. Εάν το δείγμα σας κρατά μερικά χρώματα, οι μεταβάσεις μπορεί να είναι απότομες. Επισημάνετε την επιλογή εξομάλυνση χρωμάτων δειγμάτων για να τις βελτιώσετε.

Use Subcolors is more difficult to understand. Let's say first that in a grayscale image there is information only for Value (luminosity, more or less light). In a RGB image, each pixel has information for the three colors and Value. So, pixels with different color may have the same Value. If this option is checked, colors will be mixed and applied to Destination pixels having that Value. If it is unchecked, then the dominating color will be applied.

Output Levels

Δύο πλαίσια εισόδου και δύο ολισθητές δρουν το ίδιο: περιορίζουν τη χρωματική περιοχή που θα εφαρμοστεί στην εικόνα προορισμού. Μπορείτε να διαλέξετε αυτή την περιοχή με ακρίβεια. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται διαδραστικά στην προεπισκόπηση προορισμού.

Input Levels

Τρία πλαίσια εισόδου και τρεις ολισθητές επιτρέπουν να κανονίσετε τη σπουδαιότητα των σκοτεινών, μεσαίων και ανοιχτών τόνων. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται διαδραστικά στην προεπισκόπηση προορισμού.

Διατήρηση έντασης

Με σημειωμένη αυτήν την επιλογή, ο μέσος όρος έντασης του φωτός της εικόνας προορισμού θα είναι ο ίδιος όπως αυτός της εικόνας πηγής.

Αρχική ένταση

Με σημειωμένη αυτή την επιλογή, οι ρυθμίσεις έντασης σταθμών μέσα δεν λαμβάνονται υπόψη: η αρχική ένταση θα διατηρηθεί.