Programa de retoc d'imatges de GNU

Manual d'usuari

Informació legal

Es concedeixen permisos de còpia, distribució i/o modificació d'aquest document sota els termes de la Llicència de documentació lliure de GNU, versió 1.2 o posteriors, que hagi estat publicada per la Free Software Foundation; sense Seccions inalterables, sense Textos de coberta ni Textos de contracoberta. S'inclou una còpia d'aquesta llicència a la secció anomenada Llicència de documentació lliure de GNU.


Sumari

Pròleg
1. Autors i col·laboradors del manual d'usuari del GIMP
I. Primers passos
1. Introducció
1. Benvingut al GIMP
1.1. Autors
1.2. El sistema d'ajuda del GIMP
1.3. Característiques i capacitats
2. What's new in GIMP
2. Arrencada del GIMP
1. Execució del GIMP
1.1. Plataformes conegudes
1.2. Idioma
1.3. Arguments de la línia d'ordres
2. Configuration Folders
2.1. Tips and Tricks
3. First Steps with GIMP
1. Conceptes bàsics
2. Finestres principals
2.1. La caixa d'eines
2.2. Finestra d'imatge
2.3. Diàlegs i acobladors
3. Desfer
3.1. Accions que no es poden desfer
4. Tasques habituals
4.1. Objectius
4.2. Canvieu la mida d'una imatge per a la pantalla
4.3. Canviar la mida d'una imatge per a imprimir
4.4. Comprimint imatges
4.5. Escapça una imatge
4.6. Trobar informació sobre la imatge
4.7. Canvia el mode
4.8. Capgira una imatge
4.9. Gira una imatge
4.10. Separar un objecte del seu fons
5. Com dibuixar línies rectes
5.1. Objectius
5.2. Exemples
4. Què fer si t'has encallat
1. Introducció
2. Causes comunes del bloqueig del GIMP
2.1. Hi ha una selecció flotant
2.2. La selecció està amagada
2.3. Esteu actuant fora de la selecció
2.4. El dibuixable actiu no és visible
2.5. El dibuixable actiu és transparent
2.6. Intenteu actuar fora de la capa
2.7. Esteu intentant actuar en un grup de capes
2.8. La imatge està en mode color indexat.
2.9. No hi ha cap efecte visible quan s'intenta utilitzar un pinzell, una goma d'esborrar o una altra eina
2.10. No visible effect when trying to use the move tool, rotate or other transform tool
2.11. La goma d'esborrar i els pinzells ja no funcionen
2.12. La goma d'esborrar no fa que l'àrea sigui transparent
2.13. Apareixen colors inesperats quan intenteu utilitzar un pinzell o una goma d'esborrar
2.14. The crop tool leaves an empty area after cropping
2.15. I've been waiting for a long time and GIMP is not responding
2.16. General guidelines on what to check if you are stuck
3. Com arreglar les finestres i els diàlegs que falten
3.1. Falten totes les finestres d'eines
3.2. Falta el de diàleg d'opcions de l'eina
3.3. Falten algunes de les icones d'eines
3.4. The area showing the opened images at the top is missing
4. How to fix problems exporting images
4.1. I am exporting to a jpeg image and my transparent area turned white or black
4.2. I am exporting to a gif image and the colors changed
II. Com convertir-se en un mag del GIMP
5. Obtenció d'imatges del GIMP
1. Tipus d'imatges
2. Crear fitxers nous
3. Obrir fitxers
3.1. Obre el fitxer
3.2. Obre una ubicació
3.3. Obre un fitxer recent
3.4. Usar programes externs
3.5. Gestor de fitxers
3.6. Arrossega i deixa anar
3.7. Copia i enganxa
3.8. Navegador d'imatges
6. Obtenció d'imatges externes al GIMP
1. Fitxers
1.1. Desa / Exporta imatges
1.2. Formats de fitxer
2. Preparació de les imatges per a la web
2.1. Imatges amb una proporció de mida/qualitat òptima
2.2. Reduint encara més la mida del fitxer
2.3. Desant imatges amb transparència
7. Dibuix amb el GIMP
1. Selecció
1.1. Difuminació
1.2. Fer una selecció parcialment transparent
2. Creació i ús de les seleccions
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Afegiu o sostraieu les seleccions
3. La màscara ràpida
3.1. Visió general
3.2. Propietats
4. Ús de la màscara ràpida
5. Camins
5.1. Creació d'un camí
5.2. Propietats dels camins
5.3. Camins i seleccions
5.4. Transformació dels camins
5.5. Traça un camí
5.6. Camins i text
5.7. Camins i fitxers SVG
6. Pinzells
7. Afegeix pinzells nous
8. El quadre de diàleg GIH
9. Varia la mida del pinzell
9.1. Com variar la mida d'un pinzell
9.2. Creació ràpida d'un pinzell
10. Degradats
11. Patrons
12. Paletes
12.1. Mapa de colors
13. Valors predefinits
14. Dibuixa objectes senzills
14.1. Dibuixa una línia recta
14.2. Creació d'una forma bàsica
8. Combinació d'imatges
1. Introducció a les capes
1.1. Propietats de la capa
2. Modes de la capa
2.1. Modes de les capes normals
2.2. Modes de capes normals
2.3. Modes de les capes d'enfosquiment
2.4. Modes de capes de contrast
2.5. Modes de les capes d'inversió
2.6. Modes de capa dels Components HSV
2.7. Modes de capa dels Components LCh
3. Legacy Layer Modes
4. Crea capes noves
5. Grups de capes
9. Gestió del text
1. Gestió de text
1.1. Àrea del text
1.2. Gestió de la capa de text
1.3. La caixa d'eines del text
1.4. Menú contextual del text
2. Text
2.1. Embellir un text
2.2. Afegeix les lletres tipogràfiques
2.3. Problemes amb les lletres tipogràfiques
10. Millora de fotografies
1. Treballa amb fotografies de càmeres digitals
1.1. Introducció
1.2. Millora la composició
1.3. Millora els colors
1.4. Ajusta la nitidesa
1.5. Elimina objectes no desitjats d'una imatge
1.6. Desa els resultats
11. Gestió del color amb el GIMP
1. Gestió del color en el GIMP
1.1. Problemes amb el flux de treball sense gestió del color
1.2. Introducció al flux de treball amb gestió del color
12. Enriquiment del vostre GIMP
1. Diàleg de preferències
1.1. Introducció
1.2. Recursos del sistema
1.3. Debugging
1.4. Gestió del color
1.5. Importació i exportació d’imatges
1.6. Experimental Playground
1.7. Opcions de l'eina
1.8. Preferències d'imatge predeterminades
1.9. Quadrícula d'imatge predeterminada
1.10. Interfície
1.11. Tema
1.12. Icona del tema
1.13. Caixa d'eines
1.14. Valors per defecte del diàleg
1.15. Sistema d'ajuda
1.16. Visualització
1.17. Gestió de finestres
1.18. Finestres d'imatge
1.19. Aparença de la finestra d'imatge
1.20. Títol i barra d'estat de la finestra d'imatge
1.21. Comportament de la captura de la finestra de la imatge
1.22. Dispositius d'entrada
1.23. Controladors d'entrada
1.24. Carpetes
1.25. Carpetes de dades
2. Quadrícules i guies
2.1. La quadrícula de la imatge
2.2. Guies
3. Crea una quadrícula
4. Com ajustar la memòria cau de la imatge
5. Creating Shortcuts to Menu Commands
6. Personalitza la pantalla de presentació
13. Programació de scripts
1. Connectors
1.1. Introducció
1.2. Com s'usen els connectors
1.3. Instal·lació de nous connectors
1.4. Escriure connectors
2. Ús de scripts Script-Fu
2.1. Script-Fu?
2.2. Instal·lació de Script-Fus
2.3. Què fer i què no fer
2.4. Diferents tipus de Script-Fus
3. Programa d'aprenentatge de l'Script-Fu
3.1. Coneixent l'Scheme
3.2. Variables i funcions
3.3. Llistes, llistes i més llistes
3.4. El vostre primer codi de Script-Fu
3.5. Dona una mica de substància al nostre script
3.6. Estendre l'script «Text Box»
3.7. El vostre script i la vostra feina
III. Referència de funcions
14. Eines
1. Caixa d'eines
1.1. Introducció
1.2. Icones d'eines
1.3. Àrea d'indicació i color
1.4. Opcions de l'eina
2. Eines de selecció
2.1. Característiques comunes
2.2. Selecció rectangular
2.3. Selecció El·líptica
2.4. Selecció lliure (llaç)
2.5. Selecció difusa (Vareta Màgica)
2.6. Selecciona per color
2.7. Tisores Intel·ligents
2.8. Selecció del Primer Pla
3. Eines de pintura
3.1. Característiques comunes
3.2. Dinàmiques
3.3. Eines de pintura (llapis, pinzell, aerògraf)
3.4. Pot de pintura
3.5. Degradat
3.6. Llapis
3.7. Pinzell
3.8. Pinzell MyPaint
3.9. Goma d'esborrar
3.10. Aerògraf
3.11. Tinta
3.12. Clona
3.13. Cicatritza
3.14. Clona en perspectiva
3.15. Difumina/Perfila
3.16. Empastifa
3.17. Aclareix/Crema
4. Eines de transformació
4.1. Funcions comunes
4.2. Alineació
4.3. Mou
4.4. Escapça
4.5. Gira
4.6. Escalímetre
4.7. Inclina
4.8. Perspectiva
4.9. Transformació 3D
4.10. Biaix en conjunt
4.11. Esbiaixa amb tiradors
4.12. Capgira
4.13. Eina gàbia
4.14. Guerxa
5. Altres
5.1. Resum
5.2. Camins
5.3. Pipeta
5.4. Lupa
5.5. Compàs
5.6. Text
5.7. Operació GEGL
15. Diàlegs
1. Introducció als diàlegs
2. Diàlegs relacionats amb l'estructura de la imatge
2.1. Diàleg de les capes
2.2. Diàleg dels canals
2.3. Diàleg dels camins
2.4. Diàleg del mapa de colors
2.5. Diàleg de l'histograma
2.6. Diàleg de navegació
2.7. Historial de desfer
3. Diàlegs relacionats amb el contingut de la imatge
3.1. Diàleg del color del Primer pla/Fons
3.2. Diàleg dels pinzells
3.3. MyPaint Brushes Dialog
3.4. Diàleg dels Patrons
3.5. Diàleg dels degradats
3.6. Diàleg de les paletes
3.7. Etiquetatge
3.8. Diàleg de lletres tipogràfiques
4. Diàlegs relacionats amb la gestió de la imatge
4.1. Diàleg de la Memòria intermèdia
4.2. Diàleg de les imatges
4.3. Diàleg de l'Historial de documents
4.4. Diàleg de les plantilles
5. Altres diàlegs
5.1. Diàleg Predefinits de l'eina
5.2. Editor de predefinits
5.3. Diàleg d'estat dels dispositius
5.4. Consola d'errors
5.5. Tauler de control
5.6. Desa el fitxer
5.7. Exporta un fitxer
5.8. Diàleg punts de mostreig
5.9. Diàleg del punter
5.10. Diàleg Simetria de pintura
5.11. Keyboard Shortcuts Dialog
16. Menús
1. Introducció als menús
1.1. Barra del menú imatge
1.2. Menús contextuals
1.3. Menús desmuntables
1.4. Menús de pestanyes
2. El menú «Fitxer»
2.1. Resum
2.2. Nova…
2.3. Crea
2.4. Obre...
2.5. Obre com a capes...
2.6. Obre la ubicació…
2.7. Obre un fitxer recent
2.8. Desa
2.9. Anomena i desa…
2.10. Desa'n una còpia…
2.11. Reverteix
2.12. Export… and Overwrite…
2.13. Exporta com…
2.14. Crea una plantilla…
2.15. Imprimeix
2.16. Envia per correu
2.17. Copia la ubicació de la imatge
2.18. Mostra en el gestor de fitxers
2.19. Tanca
2.20. Tanca totes les finestres
2.21. Surt
3. El menú «Edita»
3.1. Entrades del menú «Edita»
3.2. Desfés
3.3. Refés
3.4. Historial de desfer
3.5. Retalla
3.6. Copia
3.7. Còpia visible
3.8. Enganxa
3.9. Enganxa-ho a la selecció
3.10. Enganxa al lloc
3.11. Enganxa dins la selecció al lloc
3.12. Enganxa com a
3.13. Memòria intermèdia
3.14. Neteja
3.15. Omple amb el color de primer pla
3.16. Omple amb el color de fons
3.17. Omple amb el patró
3.18. Omple el contorn de la selecció
3.19. Emplena el camí
3.20. Pinta la selecció
3.21. Pinta el camí
3.22. Preferences
3.23. Input Devices
3.24. Dreceres de teclat
3.25. Mòduls
3.26. Unitats
4. El menú «Selecció»
4.1. Introducció al menú «Selecció»
4.2. Selecciona-ho tot
4.3. Cap
4.4. Inverteix
4.5. Punt flotant
4.6. Per color
4.7. Des d'un camí
4.8. Editor de selecció
4.9. Difumina la vora
4.10. Realça la vora
4.11. Encongeix
4.12. Eixampla
4.13. Vora
4.14. Treu els forats
4.15. Distorsiona
4.16. Rectangle arrodonit
4.17. Commuta la màscara ràpida
4.18. Desa en un canal
4.19. Al camí
5. Menú «Visualitza»
5.1. Introducció al menú «Visualitza»
5.2. Visualització nova
5.3. Mostra-ho tot
5.4. Punt per punt
5.5. Ampliació/Reducció
5.6. Gira i Capgira (0°)
5.7. Ajusta la imatge a la finestra
5.8. Ajusta la finestra a la imatge
5.9. Pantalla completa
5.10. Finestra de navegació
5.11. Filtres de visualització
5.12. Gestió del color
5.13. Mostra la selecció
5.14. Mostra el marc de la capa
5.15. Mostra el marc del llenç
5.16. Mostra les guies
5.17. Mostra la quadrícula
5.18. Mostra els punts de mostratge
5.19. Ajusta a les guies
5.20. Ajusta a la quadrícula
5.21. Ajusta al llenç
5.22. Ajusta al camí actiu
5.23. Color de farciment
5.24. Mostra la barra de menú
5.25. Mostra els regles
5.26. Mostra les barres de desplaçament
5.27. Mostra la barra d'estat
6. El menú «Imatge»
6.1. Visió general
6.2. Duplica
6.3. Mode
6.4. Mode RGB
6.5. Escala de grisos
6.6. Mode indexat
6.7. Precisió
6.8. Gestió del color
6.9. Permet la gestió del color
6.10. Assigna un perfil de color
6.11. Converteix al perfil del color
6.12. Perfil de color descartat
6.13. Desa el perfil del color al fitxer
6.14. Transforma
6.15. Capgira horitzontalment; Capgira verticalment
6.16. Rotació
6.17. Mida del llenç
6.18. Ajusta el llenç a les capes
6.19. Ajusta el llenç a la selecció
6.20. Mida d'impressió
6.21. Ajusta la mida de la imatge
6.22. Imatge escapçada
6.23. Guillotina amb guies
6.24. Escapçat Zealous
6.25. Fusiona les capes visibles
6.26. Aplana la imatge
6.27. Alinea les capes visibles…
6.28. Guies
6.29. Crea una guia
6.30. Guia nova (per percentatge)
6.31. Noves guies des de selecció
6.32. Suprimeix totes les guies
6.33. Configura la quadrícula…
6.34. Propietats de la imatge
6.35. Metadades
6.36. Visor de metadades
6.37. Editor de metadades
7. El menú «Capa»
7.1. Introducció al menú «Capes»
7.2. Capa nova
7.3. Capa nova a partir de què es veu
7.4. Grup de capes nou
7.5. Duplica la capa
7.6. Fixa la capa
7.7. Fusiona amb la capa inferior
7.8. Fusiona el grup de capes
7.9. Suprimeix la capa
7.10. Les ordres de text del menú Capes
7.11. Descarta la informació del text
7.12. Submenú «Pila»
7.13. Selecciona la capa anterior
7.14. Selecciona la capa següent
7.15. Selecciona la capa del capdamunt
7.16. Selecciona la capa del capdavall
7.17. Apuja la capa
7.18. Abaixa la capa
7.19. Mou la capa al capdamunt
7.20. Mou la capa al capdavall
7.21. L'ordre «Inverteix l'ordre de les capes»
7.22. El submenú «Màscara»
7.23. Afegeix una màscara de capa
7.24. Aplica la màscara de capa
7.25. Elimina la màscara de capa
7.26. Mostra la màscara de capa
7.27. Edita la màscara de capa
7.28. Inhabilita la màscara de capa
7.29. De màscara a selecció
7.30. Afegeix la màscara de capa a la selecció actual
7.31. Sostreu la màscara de capa de la selecció
7.32. Interseca la màscara de capa amb la selecció actual
7.33. El submenú «Transparència» del menú «Capes»
7.34. Afegeix canal alfa
7.35. Suprimeix el canal alfa
7.36. Color a alfa
7.37. Semiaplana
7.38. Llindar alfa
7.39. Alfa a la selecció
7.40. Afegeix el canal alfa a la selecció
7.41. Sostreu de la selecció
7.42. Interseca el canal alfa a la selecció
7.43. El submenú «Transforma»
7.44. Capgira horitzontalment
7.45. Capgira verticalment
7.46. Gira 90° en sentit horari
7.47. Gira 90° en sentit antihorari
7.48. Gira 180°
7.49. Gir arbitrari
7.50. Desplaçament
7.51. Mida del límit de la capa
7.52. Capa a mida de la imatge
7.53. Escala la capa
7.54. Escapça la capa
8. El menú «Colors»
8.1. Introducció al menú «Colors»
8.2. Balanç de color
8.3. Temperatura del color
8.4. To Croma
8.5. To-Saturació
8.6. Saturació
8.7. Exposició
8.8. Ombres i Ressaltats
8.9. Brillantor-contrast
8.10. Nivells
8.11. Corbes
8.12. Inverteix
8.13. Inversió lineal
8.14. Inverteix el valor
8.15. El submenú «Automàtic»
8.16. Equalitza
8.17. Balanç de blancs
8.18. Estira el contrast
8.19. Stretch Contrast HSV
8.20. Millora del color
8.21. Millora del color (antic)
8.22. El submenú «Components»
8.23. Mesclador de canals
8.24. Extreure component
8.25. Mesclador mono
8.26. Compon
8.27. Descompon
8.28. Reconstruir
8.29. The «Desaturate» Submenu
8.30. Color a gris
8.31. Dessatura
8.32. Mono Mixer
8.33. Sèpia
8.34. El submenú «Mapa»
8.35. Ajusta el mapa de colors
8.36. Defineix el mapa de colors
8.37. Mapa estrany
8.38. Intercanvi de color
8.39. Gira els colors
8.40. Mapa del degradat
8.41. Mapa de la paleta
8.42. Acoloreix la mostra
8.43. The «Tone Mapping» Submenu
8.44. Fattal et al. 2002
8.45. Mantiuk 2006
8.46. Reinhard 2005
8.47. Èmfasi
8.48. Retinex
8.49. El submenú «Informació»
8.50. Histograma
8.51. Mitjana de la vora
8.52. Anàlisi del Cub de colors
8.53. Esporta histograma
8.54. Paleta suau
8.55. Llindar
8.56. To-Saturació
8.57. Posteritza
8.58. Color a alfa…
8.59. Tramatge
8.60. Clip RGB
8.61. Càlid…
9. Menú «Eines»
9.1. Introducció al menú «Eines»
10. El menú «Filtres»
10.1. Introducció al menú «Filtres»
10.2. Repeteix el darrer
10.3. Torna a mostrar el darrer
10.4. Restableix tots els filtres
10.5. El submenú «Python-Fu»
10.6. El submenú «Script-Fu»
11. El menú «Finestres»
12. El menú «Ajuda»
12.1. Introducció al menú «Ajuda»
12.2. Ajuda
12.3. Ajuda contextual
12.4. Consell del dia
12.5. Quant a
12.6. Search and Run a Command
12.7. Navegador de connectors
12.8. El navegador de procediments
12.9. Bug Reports and Feature Requests
12.10. El GIMP en línia
12.11. User Manual
17. Filtres
1. Introducció
2. Característiques comunes
3. Filtres de difuminat
3.1. Introducció
3.2. Difuminació del focus
3.3. Difuminat gaussià
3.4. Difuminació lenticular
3.5. Difuminació de la curvatura mitjana
3.6. Difuminació Mitjana
3.7. Pixela
3.8. Difuminat gaussià selectiu
3.9. Difuminació variable
3.10. Difuminat en moviment circular
3.11. Difuminat en moviment lineal
3.12. Difuminat en moviment d'ampliació/reducció
3.13. Difuminat enrajolat
4. Filtres de millora
4.1. Introducció
4.2. Suavitza les vores
4.3. Desentrellaça
4.4. Pas alt
4.5. Reducció de soroll
4.6. Elimina els ulls vermells
4.7. El veí simètric més proper
4.8. Perfila (Màscara de desenfocament)
4.9. Elimina els pics
4.10. Treu les bandes
4.11. Filtre NL
4.12. Descomposició de l'ondeta
5. Filtres de distorsions
5.1. Introducció
5.2. Aplica la lent
5.3. Relleu
5.4. Gravat
5.5. Distorsió de les lents
5.6. Calidoscopi
5.7. Mosaic
5.8. Foto de diari
5.9. Coordenades polars
5.10. Onades del mar
5.11. Decalatge
5.12. Esfera
5.13. Propagació del valor
5.14. Vídeo
5.15. Ones
5.16. Gira i contrau
5.17. Vent
5.18. Corba
5.19. Relleu (antic)
5.20. Rínxol de pàgina
6. Filtres de llums i ombres
6.1. Introducció
6.2. Floriment
6.3. Supernova
6.4. Llum enlluernador
6.5. Llum enlluernadora
6.6. Efectes de llum
6.7. Espurnes
6.8. Ombra caiguda
6.9. Ombra llarga
6.10. Vinyeta
6.11. Ombra caiguda (antic)
6.12. Perspectiva
6.13. Efecte Xach
7. Filtres de soroll
7.1. Introducció
7.2. Soroll CIE lch
7.3. Soroll HSV
7.4. Llença
7.5. Tria
7.6. Soroll RGB
7.7. Barreja
7.8. Escampa
8. Filtres de detecció de vores
8.1. Introducció
8.2. Diferència gaussiana
8.3. Vora
8.4. Laplace
8.5. Neó
8.6. Sobel
8.7. Degradat d'imatge
9. Filtres genèrics
9.1. Introducció
9.2. Matriu de convolució
9.3. Mapa de distància
9.4. Gràfic GEGL
9.5. Mapa normal
9.6. Dilata
9.7. Erosiona
10. Filtres Combina
10.1. Introducció
10.2. Fusió per profunditat
10.3. Filmina
11. Filtres artístics
11.1. Introducció
11.2. Aplica l'efecte tapís
11.3. Còmic
11.4. Cubisme
11.5. Mosaic de vidre
11.6. Pintura a l'oli
11.7. Fotocòpia
11.8. Clusterització iterativa lineal simple (SLIC)
11.9. Lluentor suau
11.10. Píxels aquosos
11.11. Còmic (antic)
11.12. Tela
11.13. El GIMPressionista
11.14. Pintura a l'oli (antic)
11.15. Depredador
11.16. Lluentor suau (antic)
11.17. Van Gogh (LIC)
11.18. Teixit de cistella
12. Filtres decora
12.1. Introducció
12.2. Afegeix un bisell
12.3. Afegeix una vora
12.4. Taques de cafè
12.5. Boira
12.6. Vora difusa
12.7. Foto antiga
12.8. Cantonades arrodonides
12.9. Diapositiva
12.10. Matriu de gravat
12.11. Matriu de crom
13. Filtres mapa
13.1. Introducció
13.2. Mapa de relleu
13.3. Desplaça
13.4. Composició fractal
13.5. Il·lusió òptica
13.6. Planeta petit
13.7. Projecció panoràmica
13.8. Transformació recursiva
13.9. Mosaic de paper
13.10. Mosaic sense juntures
13.11. Composició fractal (antic)
13.12. Projecta sobre un objecte
13.13. Compon un mosaic
14. Filtres de renderització
14.1. Introducció
14.2. Flama
14.3. Explorador de fractals
14.4. Fractal IFS
14.5. Soroll cel·lular
14.6. Soroll Perlin
14.7. Plasma
14.8. Soroll Simplex
14.9. Soroll sòlid
14.10. Núvols de diferència
14.11. Matriu Bayer
14.12. Escaquer
14.13. Patrons de difracció
14.14. Quadrícula
14.15. Sinusoide lineal
14.16. Laberint
14.17. Sinus
14.18. Espiral
14.19. Escaquer (antic)
14.20. Explorador CML
14.21. Quadrícula (antic)
14.22. Puzle
14.23. Qbista
14.24. Espirògraf
14.25. Circuit
14.26. Figures geomètriques (Gfig)
14.27. Lava
14.28. Línia Supernova
14.29. Dissenyador d'esferes
15. Filtres Web
15.1. Introducció
15.2. Mapa d'imatge
15.3. Semi-aplana
15.4. Divideix
16. Filtres d’animació
16.1. Introducció
16.2. Degradat
16.3. Crema
16.4. Ondulació
16.5. Globus que gira
16.6. Ones
16.7. Optimitza
16.8. Reproducció
I. Referència del teclat i ratolí
Fitxer — Referència de tecles pel menú Fitxer
Edita — Referència de tecles pel menú Edita
Selecciona — Referència de tecles pel menú Selecciona
Visualitza — Referència de tecles pel menú Visualitza
Imatge — Referència de tecles pel menú Imatge
Capes — Referència de tecles pel menú Capes
Eines — Referència de tecles pel menú Eines
Filtres — Referència de tecles pel menú Filtres
Finestres — Referència de tecles pel menú Finestres
Ajuda — Referència de tecles per al menú Ajuda
Eina Lupa — Referència de tecles pel submenú Eina Lupa
Glossari
Bibliografia
A. La història del GIMP
1. Molt al principi
2. Els primers dies del GIMP
3. Aquell que va canviar el món
4. Versió 2.0
5. Què hi ha de nou en el GIMP 2.2?
6. Què hi ha de nou en el GIMP 2.4?
7. Què hi ha de nou en el GIMP 2.6?
8. Novetats del GIMP 2.8
9. Què hi ha de nou en el GIMP 2.10?
B. Informa errors i sol·licita millores
1. Assegureu-vos que és un error
2. Enviament d'informes d'error
C. Com contribuir?
1. Prerequisits
1.1. Join Discourse
1.2. Crea una còpia de treball local del codi
1.3. Instal·lant el vostre sandbox
1.4. La carpeta gimp-help
2. Flux de treball
2.1. Escriptura
2.2. Validació
2.3. Imatges
2.4. Crea fitxers HTML
2.5. Enviant els vostres fitxers
3. Annexos
4. Treballant amb Windows
D. Mapa-tonal i recuperació d'ombres mitjançant els «Colors/Exposició» del GIMP
1. «Colors/Exposició» amb punt flotant del GIMP i gran profunditat de bits: molt millor que l'eina corbes per a aclarir les ombres i els tons mitjans d'una imatge sense fer desaparèixer les zones lluminoses
2. Un exemple pas a pas que mostra com recuperar informació de les ombres mitjançant «Colors/Exposició» en punt flotant i gran profunditat de bits
3. Notes d'ús
4. Conclusió
E. Llicència de documentació lliure de GNU (GNU Free Documentation License)
1. PREÀMBUL
2. CAMP D'APLICACIÓ I DEFINICIONS
3. CÒPIES LITERALS
4. CÒPIES EN GRANS QUANTITATS
5. MODIFICACIONS
6. COMBINACIÓ DE DOCUMENTS
7. RECOPILACIONS DE DOCUMENTS
8. AGREGACIÓ AMB OBRES INDEPENDENTS
9. TRADUCCIÓ
10. RESCISSIÓ
11. REVISIONS FUTURES D'AQUESTA LLICÈNCIA
12. ADDENDA: com usar aquesta llicència en els vostres documents
F. Eeek! Falta un fitxer de l'ajuda
Índex alfabètic