14.24. Espirògraf

14.24.1. Visió general

Figura 17.382. Exemple del filtre «Espirògraf»

Exemple del filtre «Espirògraf»

Aplicació del filtre «Espirògraf»


Aquest filtre dibuixa corbes Espirògrafs, Epitrocoides i Lissajous. Proporciona una resposta immediata dibuixant una capa temporal.

Reprodueix corbes dibuixades per les joguines Spirograph©. A continuació, es mostra un exemple de la Viquipèdia que mostra quins engranatges i forats són:

L'Engranatge mòbil es troba dins l'engranatge fix i només utilitza un forat.

14.24.2. Activació del filtre

This filter is found in the menu under FiltersRenderSpyrogimp….

14.24.3. Selecció i eina

Much of the behavior of the plugin is determined by options set outside of the plugin, such as the current selection, or the settings of GIMP's tools. These settings can be changed while the plugin is running.

[Nota] Nota

In contrast to options within the plugin, changing the current selection or tool settings will not redraw the pattern. To show the changes, click the Redraw button at the bottom of the plugin.

14.24.3.1. La selecció actual

Com en la majoria dels connectors, la selecció actual determina l'àrea on es mostrarà el patró. Normalment seria una selecció rectangular. Tanmateix, hi pot haver una manera addicional d'utilitzar la selecció.

La selecció es pot utilitzar com a forma de l'engranatge fix (a la pestanya Engranatge fix). El connector intentarà extreure formes de la selecció i dibuixar un patró dins de cada forma. Això és més interessant si seleccioneu una selecció no rectangular.

Per a tenir el patró que abraça els límits de les formes, utilitzeu percentatge del forat =100.

14.24.3.2. Paràmetres de l'eina

Spyrogimp uses GIMP's tools to perform the drawing. All the settings with which the drawings are done are taken from the chosen tool. For example, if you want to use the Pencil tool (by choosing it from the Tool menu), then all the settings of this tool will be used for drawing. You can change any of the tool settings while the plugin is running, and press the Redraw button to see how the pattern looks.

14.24.3.3. Configuració del degradat

Quan s'utilitza el mode degradat allargat, s'utilitzen algunes configuracions de l'eina degradat.

14.24.4. Opcions

La majoria de les opcions s'organitzen en tres pestanyes: patró corba, engranatge fix i mida.

Figura 17.383. Opcions de l’«Espirògraf»

Opcions de l’«Espirògraf»

[Nota] Nota

This filter has been totally reimplemented since GIMP 2.10.10. If you are using an older version of GIMP, your dialog will look different.

14.24.4.1. Opcions a dalt de les pestanyes
Tipus de corba

The available curve types are: Spyrograph, Epitrochoid, Sine, and Lissajous. These correspond to physical models for drawing them, using either gears or springs. Spyrograph and Epitrochoid curves are obtained by using two gears - a fixed gear, and a moving gear. A Spyrograph pattern is obtained when the moving gear is rotated inside the fixed gear. When the moving gear is outside the fixed gear, an Epitrochoid pattern is generated. The Sine curve uses the fixed gear, but instead of a moving gear, there is a spring that moves perpendicular to the fixed gear's edge. The Lissajous curve is generated by two springs, which move on the x and y axis. It does not use the fixed ring at all, and thus is not affected by changing it.

Figura 17.384. Tipus de corbes de l'«Espirògraf»

Tipus de corbes de l'«Espirògraf»

Tipus de corbes d’esquerra a dreta: Espirògrafs, Epitrocoides, Sinus i Lissajous.


Eina

The GIMP tool with which to draw the pattern. The first tool is named Preview and its purpose is to draw quickly, rather than beautifully - so the pattern can be previewed. The other available tools are: PaintBrush, Pencil, AirBrush, Stroke, Ink, and MyPaintBrush.

Degradat allargat

Quan no estigui marcada, s'utilitzaran els paràmetres d'eines actuals: això pot produir un degradat o no, segons la configuració de l'eina. Quan es comprova, el connector produirà un degradat allargat que coincideixi amb la longitud del patró, en funció del degradat actual, la configuració «Invers» i el mode Repetició de la configuració de l'eina degradat. Posant el mode Repetició a Ona del triangle produirà un patró que canviï contínuament, sense pauses brusques. Això es fa utilitzant el degradat seguit pel seu revers. Qualsevol altre mode Repetició utilitzarà simplement el degradat des del principi fins al final.

Figura 17.385. Exemples de degradat allargat de l'«Espirògraf»

Exemples de degradat allargat de l'«Espirògraf»

La imatge de l’esquerra, sense l'opció Degradat allargat, utilitzava l’eina del pinzell amb un degradat. Les dues imatges de la dreta es van generar amb el mateix degradat, però amb l'opció de Degradat allargat marcat. La imatge dreta utilitzava el mode Repetició de l'Ona triangular.


14.24.4.2. Pestanya del patró de corbes

Figura 17.386. Opcions del filtre «Espirògraf» (Patró Corba)

Opcions del filtre «Espirògraf» (Patró Corba)

La pestanya interior Joguines es mostra a la dreta.


Specify a pattern using the Gears, Toy Kit or Visual tabs. The pattern is based only on the settings of the active tab. Toy Kit is similar to Gears, but it uses gears and hole numbers which are found in toy kits. If you follow the instructions from the toy kit manuals, you should obtain similar results.

Dents d'engranatges fixos

Nombre de dents de l'engranatge fix. La mida de l'engranatge fix és proporcional al nombre de dents.

Dents d'engranatges mòbils

Nombre de dents de l'engranatge mòbil. La mida de l'engranatge mòbil és proporcional al nombre de dents.

Percentatge del forat

Distància en què es troba el forat del centre de l'engranatge mòbil. 100% significa que el forat es troba a la vora de l'engranatge.

The Toy Kit tab also has Fixed Gear Teeth and Moving Gear Teeth options. In this case, however, they are limited to gear sizes that are provided with toy kits for drawing Spyrographs.

Número del forat

El forat # 1 es troba a la vora de l'engranatge. El nombre màxim de forats és a prop del centre. El nombre màxim de forats és diferent per a cada engranatge.

Figura 17.387. Exemples de la Caixa de joguines de l'«Espirògraf»

Exemples de la Caixa de joguines de l'«Espirògraf»

La Caixa de joguines ajuda a recrear-ne els dissenys. La imatge de l’esquerra utilitza un engranatge fix de 105, i un de 30 (blau), un altre de 45 (verd) i un de 60 (vermell), i cada engranatge mòbil s'utilitza diverses vegades amb un Número de forats que varia de 3 a 7. La imatge dreta utilitza l'anella fixa de 105, amb una anella mòbil de 24 (número de forat 4) i una anella mòbil de 80 (números de forats 16, 18, 20).


Figura 17.388. Opcions del filtre «Espirògraf» (Patró Corba)

Opcions del filtre «Espirògraf» (Patró Corba)

The Visual tab is shown in the middle on the right side.


The Visual tab creates more rounded, flower petal like patterns. It has the following settings:

Flower Petals

The number of flower petals to draw.

Petal Skip

The number of petals to skip.

Hole radius (%)

The size of the hole.

Width (%)

The width of the drawing.

A sota de les pestanyes hi ha una opció addicional.

Rotació

Rotació del patró, en graus. La posició inicial de l'engranatge mòbil en l'engranatge fix. Tingueu en compte que això també canvia el patró quan es dibuixen corbes Lissajous.

14.24.4.3. Pestanya de l'engranatge fix

Figura 17.389. Opcions (Engranatge fix) del filtre «Espirògraf»

Opcions (Engranatge fix) del filtre «Espirògraf»

Forma

La forma de l'engranatge fix que s'utilitzarà dins la selecció actual.

  • Cercle

  • El Prestatge és una forma llarga amb vores rodones assignada a les joguines.

  • El Marc abraça els límits de la selecció rectangular, utilitza el forat=100 a la notació de l'engranatge per a tocar el límit. Per a generar un marc de vora estreta, utilitzeu un nombre reduït de dents per a l’engranatge mòbil.

  • La Selecció abraçarà els límits de la selecció actual, proveu alguna cosa no rectangular.

  • El Polígon-Estrella metamorfitza des d'un polígon de n cares (morf=0) fins a una estrella de n cares (morf=0,3) fins a una flor boja (morf=1).

  • Sinus amb morf=0. és com un cercle, però es fa més ondulat a mesura que augmenta la metamorfosi.

  • Ornamenta els morfs, des d'un polígon (morf=0) fins a un cercle fistonat.

Figura 17.390. Exemples de la forma «Spyrogimp»

Exemples de la forma «Spyrogimp»

D’esquerra a dreta, Cercle, Raqueta, Marc i selecció de formes d’engranatge fix. La selecció de la imatge de la dreta es va generar seleccionant una lletra gran «T» creada per l'eina Text.


Figura 17.391. Exemples per la forma «Polígon-estrelles»

Exemples per la forma «Polígon-estrelles»

D’esquerra a dreta, Morf = 0, 0.3, 0.6, 1


Figura 17.392. Exemples per la forma «Sinus»

Exemples per la forma «Sinus»

D’esquerra a dreta, Morf = 0.1, 0.3, 0.5


Figura 17.393. Exemples per la forma «Ornaments»

Exemples per la forma «Ornaments»

D’esquerra a dreta, Morf = 0, 0.5, 1


Costats

Nombre de costats de la forma. Això només s'aplica a les formes Polígon-Estrella , Sinus i Ornaments. En cas contrari, aquesta opció està desactivada.

Animació per vèrtexs

Forma de l'engranatge fix del morf. Això només s'aplica a les formes Polígon-Estrella , Sinus i Ornaments. En cas contrari, aquesta opció està desactivada

Rotació

Rotació de l'engranatge fix, en graus.

14.24.4.4. Mida de la pestanya

Figura 17.394. Opcions (mida) del filtre «Espirògraf»

Opcions (mida) del filtre «Espirògraf»

Marge (píxels)

Marge des de la vora de la selecció. Això controla la mida del patró.

Fa que l'amplada i l'alçada siguin iguals

Quan no està marcat, el patró omplirà la imatge o selecció actual. Quan està marcat, el patró tindrà la mateixa amplada i alçada i estarà centrat. La diferència entre marcat i no marcat només es notarà si la mida de l'amplada i l'alçada de la selecció difereixen.

14.24.4.5. Botons a sota de les pestanyes
Redibuixa

If you change the settings of a tool, change color, or change the selection (i.e., any settings outside of the plugin that affect the pattern), press this to update the preview to see how the pattern looks.

Restableix

Resets the dialog to its default settings.

Cancel·la

Elimineu la capa temporal i sortiu del connector.

D'acord

Renderitza el patró a la imatge. Si Manté la capa no està marcat, pot trigar un temps addicional a completar-se, ja que s'ha de redibuixar el patró a la capa activa.

Manté la capa

Determina què passarà amb la capa temporal un cop premut D'acord. Si està marcat, un cop premeu D'acord, es mantindrà la capa temporal i el connector s'apagarà ràpidament. Si no està marcat, la capa s'eliminarà i es redibuixarà el patró a la capa activa.

One reason not to keep the layer, is that by using specific paint modes, redrawing the pattern on the active layer can give interesting results. This can produce a different pattern than when it been drawn on a new layer.