14.26. Espirògraf

14.26.1. Visió general

Figura 17.377. Exemple del filtre Espirògraf

Exemple del filtre Espirògraf

Aplicació del filtre Espirògraf


Aquest filtre dibuixa corbes Espirògrafs, Epitrocoides i Lissajous. Proporciona una resposta immediata dibuixant una capa temporal.

Reprodueix corbes dibuixades per les joguines Spirograph©. A continuació, es mostra un exemple de la Viquipèdia que mostra quins engranatges i forats són:

L'Engranatge mòbil es troba dins l'engranatge fix i només utilitza un forat.

14.26.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresComponEspirògraf....

14.26.3. Selecció i eina

Gran part del comportament del connector està determinat per opcions establertes fora del connector, com ara la selecció actual o la configuració de les eines gimp. Aquesta configuració es pot canviar mentre el connector està en funcionament.

[Nota] Nota

A diferència de les opcions amb connector, canviar la configuració de la selecció actual o de l'eina no redibuixarà el patró. Per dibuixar el canvi, feu clic al botó Redibuixa a la part inferior del connector.

14.26.3.1. La selecció actual

Com en la majoria dels connectors, la selecció actual determina l'àrea on es mostrarà el patró. Normalment seria una selecció rectangular. Tanmateix, hi pot haver una manera addicional d'utilitzar la selecció.

La selecció es pot utilitzar com a forma de l'engranatge fix (a la pestanya Engranatge fix). El connector intentarà extreure formes de la selecció i dibuixar un patró dins de cada forma. Això és més interessant si seleccioneu una selecció no rectangular.

Per tenir el patró que abraça els límits de les formes, utilitzeu percentatge del forat =100.

14.26.3.2. Paràmetres de l'eina

L'Spyrogimp utilitza eines gimp per fer el dibuix. Tots els paràmetres amb els quals es fan els dibuixos es treuen de l'eina escollida. Per exemple, si trieu l'eina Llapis (treta del menú Eina), s'utilitzaran per a dibuixar tots els paràmetres de l'eina Llapis del Gimp. Podeu canviar qualsevol configuració de l'eina mentre el connector s'està executant, premeu el botó redibuixa per veure com es veu el patró.

14.26.3.3. Configuració del degradat

Quan s'utilitza el mode degradat llarg, s'utilitzen algunes configuracions de l'eina degradat.

14.26.4. Opcions

La majoria de les opcions s'organitzen en tres pestanyes: patró corba, engranatge fix i mida.

Figura 17.378. Opcions del filtre Espirògraf

Opcions del filtre Espirògraf

[Nota] Nota

Aquest filtre ha estat totalment reimplementat des del gimp 2.10.10. Si utilitzeu una versió anterior, el diàleg tindrà un aspecte diferent.

14.26.4.1. Opcions a dalt de les pestanyes
Tipus de corba

Els tipus de corbes disponibles són: Espiroide, Epitrocoide, Sinus i Lissajous. Corresponen a models físics per dibuixar-los, utilitzant engranatges o molles. Les corbes Espiroide i Epitrocoide s'obtenen mitjançant dos engranatges: un de fix i un de mòbil. S'obté un patró Espiroide quan l'engranatge mòbil gira dins l'engranatge fix. Quan l'engranatge mòbil es troba fora de l'engranatge fix, es genera un patró Epitrocoide. La corba Sinus utilitza l'engranatge fix, però en lloc d'un engranatge mòbil, hi ha una molla que es mou perpendicularment a la vora de l'engranatge fix. La corba Lissajous està generada per dues molles, que es mouen en l'eix x i y, no utilitza en absolut l'anella fixa i, per tant, no queda afectada pel canvi.

Figura 17.379. Spyrogimp Curve Types

Spyrogimp Curve Types

Curve types from left to right: Spyrograph, Epitrochoid, Sine and Lissajous.


Eina

L'eina gimp per dibuixar el patró. La primera eina s'anomena Previsualització i té com a finalitat dibuixar ràpid en comptes de bonic, així es pot previsionar el patró. Les altres eines disponibles són: Pinzell, Llapis , Aerògraf, Traç, Tinta i el pinzell MyPaint.

Degradat llarg

When unchecked, the current tool settings will be used - this can either produce a gradient or not, depending on the tool settings. When checked, the plugin will produce a long gradient to match the length of the pattern, based on the current gradient, the "Reverse" setting, and the Repeat mode from the gradient tool settings. Setting the Repeat mode to Triangle Wave will produce a pattern that changes continuously, with no abrupt breaks. This is done by using the gradient followed by its reverse. Any other Repeat mode will simply use the gradient from start to finish.

Figura 17.380. Spyrogimp Long Gradient Examples

Spyrogimp Long Gradient Examples

The left image, without Long Gradient, used the paintbrush tool with a gradient. The two right images were generated with the same gradient, but with Long Gradient checked. The right image used the Triangle Wave Repeat mode.


14.26.4.2. Pestanya del patró de corbes

Figura 17.381. Opcions del filtre Espirògraf (Patró Corba)

Opcions del filtre Espirògraf (Patró Corba)

La pestanya interior Joguines es mostra a la dreta.


Especifiqueu el patró mitjançant les pestanyes Engranatges o Joguines. El patró només s'especifica a la pestanya activa. Joguines és similar a Engranatges, però utilitza engranatges i números de forats que es troben a Joguines. Si seguiu les instruccions dels manuals de Joguines, hauríeu d'obtenir resultats similars.

Dents d'engranatges fixos

Nombre de dents de l'engranatge fix. La mida de l'engranatge fix és proporcional al nombre de dents.

Dents d'engranatges mòbils

Nombre de dents de l'engranatge mòbil. La mida de l'engranatge mòbil és proporcional al nombre de dents.

Percentatge del forat

Distància en que es troba el forat del centre de l'engranatge mòbil. 100% significa que el forat es troba a la vora de l'engranatge.

La pestanya Joguines també té les opcions Dents d'engranatges fixes i Moure les dents d'engranatges, tanmateix, es tracta de menús que estan limitats a la mida dels engranatges proveïts amb joguines per dibuixar espiroides.

Número del forat

El forat # 1 es troba a la vora de l'engranatge. El nombre màxim de forats és a prop del centre. El nombre màxim de forats és diferent per a cada engranatge.

Figura 17.382. Spyrogimp Toy Kit Examples

Spyrogimp Toy Kit Examples

The Toy Kit helps recreate designs from the toy kit. The left image uses a 105 fixed gear, and a 30 (blue), 45 (green) and 60 (red) moving gears, where each moving gear was used several times with Hole Number varying from 3 to 7. The right image also uses the 105 fixed ring, with moving ring 24 (Hole Number 4), and moving ring 80 (Hole numbers 16, 18, 20).


A sota de les pestanyes hi ha una opció addicional.

Rotació

Rotació del patró, en graus. La posició inicial de l'engranatge mòbil en l'engranatge fix. Tingueu en compte que això també canvia el patró quan es dibuixen corbes Lissajous.

14.26.4.3. Pestanya de l'engranatge fix

Figura 17.383. Opcions (Engranatge fix) del filtre Espirògraf

Opcions (Engranatge fix) del filtre Espirògraf

Forma

The shape of the fixed gear to be used inside current selection.

  • Circle

  • El Prestatge és una forma llarga amb vores rodones assignada a les joguines.

  • Frame hugs the boundaries of the rectangular selection, use hole=100 in Gear notation to touch boundary. To generate a narrow frame width, use a small number of teeth for the moving gear.

  • La Selecció abraçarà els límits de la selecció actual, proveu alguna cosa no rectangular.

  • El Polígon-Estrella metamorfitza des d'un polígon de n cares (morf=0) fins a una estrella de n cares (morf=0,3) fins a una flor boja (morf=1).

  • Sinus amb morf=0. és com un cercle, però es fa més ondulat a mesura que augmenta la metamorfosi.

  • Ornamenta els morfs, des d'un polígon (morf=0) fins a un cercle fistonat.

Figura 17.384. Spyrogimp Shape Examples

Spyrogimp Shape Examples

From left to right, Circle, Rack, Frame, and Selection shapes of the fixed gear. The selection in the right image was generated by selecting a large letter "T" that was produced by the text tool.


Figura 17.385. Spyrogimp Polygon-Star Shape Examples

Spyrogimp Polygon-Star Shape Examples

From left to right, Morph = 0, 0.3, 0.6, 1


Figura 17.386. Spyrogimp Sine Shape Examples

Spyrogimp Sine Shape Examples

From left to right, Morph = 0.1, 0.3, 0.5


Figura 17.387. Spyrogimp Bumps Shape Examples

Spyrogimp Bumps Shape Examples

From left to right, Morph = 0, 0.5, 1


Costats

Nombre de costats de la forma. Això només s'aplica a les formes Polígon-Estrella , Sinus i Ornaments. En cas contrari, aquesta opció està desactivada.

Animació per vèrtexs

Forma de l'engranatge fix del morf. Això només s'aplica a les formes Polígon-Estrella , Sinus i Ornaments. En cas contrari, aquesta opció està desactivada

Rotació

Rotació de l'engranatge fix, en graus.

14.26.4.4. Mida de la pestanya

Figura 17.388. Opcions (mida) del filtre Espirògraf

Opcions (mida) del filtre Espirògraf

Marge (píxels)

Marge des de la vora de la selecció. Això controla la mida del patró.

Fa que l'amplada i l'alçada siguin iguals

Quan no està marcat, el patró omplirà la imatge o selecció actual. Quan està marcat, el patró tindrà la mateixa amplada i alçada i estarà centrat. La diferència entre marcat i no marcat només es notarà si la mida de l'amplada i l'alçada de la selecció difereixen.

14.26.4.5. Botons a sota de les pestanyes
Redibuixa

Si canvieu la configuració d'una eina i canvieu el color o canvieu la selecció (és a dir, qualsevol configuració fora del connector que afecti el patró), premeu aquesta opció per previsionar l'aspecte del patró.

Restableix

Restableix el diàleg a les opcions predeterminades

Cancel·la

Elimineu la capa temporal i sortiu del connector.

D'acord

Renderitza el patró a la imatge. Si Manté la capa no està marcat, pot trigar un temps addicional a completar-se, ja que s'ha de redibuixar el patró a la capa activa.

Manté la capa

Determina què passarà amb la capa temporal un cop premut D'acord. Si està marcat, un cop premeu D'acord, es mantindrà la capa temporal i el connector s'apagarà ràpidament. Si no està marcat, la capa s'eliminarà i es redibuixarà el patró a la capa activa.

Una de les raons per no mantenir la capa és que utilitzant els modes d'aplicació específics de pintura i redibuixant el patró de la capa activa hi poden interactuar de maneres interessants, i produeixen un patró diferent que s'ha dibuixat en una nova capa.