10.3. Filmina

10.3.1. Panoràmica

Figura 17.180. Exemple d'aplicació pel filtre Filmina

Exemple d'aplicació pel filtre Filmina

Imatge original

Exemple d'aplicació pel filtre Filmina

Aplicació del filtre Filmina


El filtre filmina permet combinar diverses imatges en una, creant un aspecte de pel·lícula fotogràfica.

[Nota] Nota

No inverteix els colors i per tant no imita el negatiu fotogràfic. El que fa és simular una pel·lícula de cinema.

10.3.2. Accés al filtre

Podeu accedir-hi des de FiltresCombinaFilmina….

10.3.3. Opcions

10.3.3.1. Selecció

Figura 17.181. Opcions de selecció del filtre Filmina

Opcions de selecció del filtre Filmina

Filmina

Ajusta l'alçada a les imatges

Aplica l'alçada de les imatges originals a l'arxiu resultant.

Alçada

Estableix l'alçada de la imatge final. Si els originals no són d'aquesta dimensió, s'escalaran per ajustar-los.

Color

Fent clic sobre el color, podeu definir el color de la pel·lícula (al voltant i entre les imatges).

Numeració

Índex inicial

Estableix el nombre inicial que s'utilitzarà per a les imatges.

Tipografia

Defineix la tipografia dels dígits.

Color

Fent clic sobre el color, es pot definir la tipografia del color dels dígits.

A dalt, A baix

Defineix la posició del nombre.

Selecció de la imatge

Imatges disponibles

Mostra les imatges que es poden utilitzar per combinar. Les imatges són les que estan en el GIMP.

En el film

Mostra la imatge triada per la combinació.

Afegeix

Aquest botó permet posar una imatge disponible a la secció En el film.

Suprimeix

Aquest botó permet portar una imatge de En el film a Imatges disponibles. Després, la imatge no es tornarà a utilitzar en el document resultant.

10.3.3.2. Avançat

Figura 17.182. Opcions avançades del filtre Filmina

Opcions avançades del filtre Filmina

Alçada de la imatge

Estableix l'alçada de cada imatge de la imatge resultant.

Espaiat de la imatge

Defineix l'espai entre les imatges que s'inseriran en la futura imatge.

Desplaçament del forat

Estableix la posició dels forats de la vora de la imatge.

Amplada del forat

Estableix l'amplada dels forats.

Alçada del forat

Estableix l'alçada dels forats.

Espaiat del forat

Estableix l'espai entre els forats

Alçada del número

Estableix l'alçada del número de l'índex, en proporció de l'alçada de la imatge.