2.2. Guies

Figura 12.37. Imatge amb quatre guies

Imatge amb quatre guies

A més de la quadrícula de la imatge, el GIMP també proporciona un tipus d'ajuda de posicionament més flexible: les guies. Són línies verticals i horitzontals que podeu fer que es mostrin temporalment sobre una imatge mentre hi treballeu.

Per crear una guia, feu clic en un dels regles de la finestra d'imatge i traieu-ne una guia mantenint premut el botó esquerre del ratolí. La guia es mostra com una línia blava discontínua que segueix el punter. Tan bon punt creeu una guia, s'activa l'eina «Mou» i el punter del ratolí canvia a la icona Mou.

També podeu crear una guia amb l'ordre Guia nova, que us permet situar la guia amb precisió sobre la imatge, l'ordre Guia nova (per percentatge) o l'ordre Guies noves des de la selecció.

Podeu crear tantes guies com desitgeu, i situar-les on vulgueu. Per moure una guia després d'haver-la creada, activeu l'eina Mou de la caixa d'eines (o premeu la tecla M), i llavors podreu fer clic i arrossegar la guia. Per eliminar una guia, simplement arrossegueu-la cap a fora de la imatge. Mantenint pressionada la tecla Maj, podeu moure-ho tot excepte una guia, i així les guies són com una ajuda d'alineament efectiva.

El comportament de les guies depèn del mode Mou (afectar) de l'eina «Mou». Quan se selecciona el mode Capa, el punter del ratolí es converteix en una mà petita quan s'acosta a una guia. Llavors la guia s'activa i es torna vermella, i podeu moure la guia o eliminar-la retornant-la al regle. Si se selecciona el mode Selecció, podeu situar una guia, però després no podreu moure-la.

Com amb la quadrícula, podeu fer que el punter s'ajusti a les guies properes, activant VisualitzaAjusta a les guies en el menú de la imatge. Si teniu diverses guies i us dificulten avaluar la imatge correctament, les podeu ocultar desactivant VisualitzaMostra les guies. És recomanable que només feu això momentàniament; altrament, us podeu confondre la pròxima vegada que intenteu crear una guia i no vegeu el que passa.

Per fer-ho més fàcil, podeu canviar el comportament per defecte de les guies a la pàgina Aparença de les finestres d'imatge del diàleg de preferències. Desactivar Mostra les guies és segurament una mala idea, per la raó esmentada abans.

Podeu suprimir totes les guies amb l'ordre ImatgeGuiesSuprimeix totes les guies.

[Nota] Nota

Un altre ús per a les guies: el connector Guillotina amb guies pot usar les guies per a trossejar una imatge en un conjunt de subimatges.