8.23. Mesclador de canals

8.23.1. Resum

Figura 16.187. Exemple del filtre «Mesclador de canals»

Exemple del filtre «Mesclador de canals»

Imatge original

Exemple del filtre «Mesclador de canals»

Aplicació del «Mesclador de canals»


Aquesta ordre combina els valors dels canals RGB. Funciona amb imatges, amb o sense un canal alfa. Té mode monocrom i una previsualització.

8.23.2. Activa l'ordre

Podeu trobar aquesta ordre a ColorsComponentsMesclador de canals.

8.23.3. Opcions

Figura 16.188. Opcions de l'ordre «Mesclador de canals»

Opcions de l'ordre «Mesclador de canals»

Canal de sortida

Des d'aquest menú seleccioneu el canal on barrejar. Les opcions són vermell, verd o blau. És inoperant quan l'opció Monocrom està activada.

Vermell, verd, blau

Aquests tres lliscadors estableixen la contribució dels canals vermell, verd o blau per al resultat. Pot ser negatiu. Els lliscadors estan graduats des de -200 a 200. Representa el percentatge atribuït al canal de sortida. El 100% correspon al valor del canal del píxel estudiat en la imatge.

monocrom

Aquesta opció converteix la imatge RGB en una imatge RGB a escala de grisos. L'ordre Mesclador de canals s'utilitza sovint amb aquest propòsit, ja que sovint proporciona millors resultats que les altres ordres (vegeu Escala de grisos en el glossari). Fa inoperant el menú Canal de sortida.

[Nota] Nota

La regulació del 21%, 72%, 7% dóna la mateixa lluminositat (valor) de grisos que en l'ordre escala de grisos del menú Imatge/Mode (En el GIMP 2 .2 eren del 30%, 59%, 11%).

Preserva la lluminositat

Els càlculs poden donar resultats superiors a 255 i una imatge massa clara. Aquesta opció redueix l'excés de lluminositat dels canals de color, conservant una bona proporció visual entre ells. Per tant, es pot canviar el pes relatiu dels colors sense canviar la lluminositat total.

8.23.4. Botons

Obre

Carregar la configuració des d'un fitxer.

Desa

Desa la configuració en un fitxer.

Reinicia

Restablir els valors per defecte.

8.23.5. Com funciona el mesclador de canals?

En mode RGB

En aquest mode, heu de triar un canal de sortida. Aquest canal és el que modificareu. A la finestra de diàleg, el seu valor per defecte és 100%, que correspon al valor del canal en la imatge original. Pot augmentar o disminuir. És per això que el lliscador està entre -200 i 200.

Tres lliscadors RGB donen un percentatge a cada canal. Per a cada píxel de la imatge, la suma dels valors calculats per a cada canal a partir d'aquests percentatges es donarà al canal de sortida. Heus ací un exemple:

Figura 16.189. La imatge original i els seus canals

La imatge original i els seus canals

Es mostren els valors RGB dels píxels dels quadrats en vermell, verd, blau, i gris. El rectangle negre és especial, perquè el negre (0; 0; 0) no li afecta l'ordre (0 multiplicat per qualsevol percentatge sempre dóna 0). El resultat no pot excedir de 255 ni ser negatiu.


Figura 16.190. El canal de sortida és vermell. Canal verd + 50

El canal de sortida és vermell. Canal verd + 50

En el quadrat vermell, els valors dels píxels són 230;10;10. Els valors relatius són 1;0,5; 0. El resultat del càlcul és 230*1 + 10*0,5 + 10*0 =235. El mateix raonament és vàlid per al verd i els quadrats blaus.

En el quadrat gris, que conté el color vermell, el resultat del càlcul és superior a 255. Està limitat a 255. Un valor negatiu seria 0.


Figura 16.191. El canal de sortida és de color vermell. Canal Verd +50%. L'opció preservar la lluminositat està marcada.

El canal de sortida és de color vermell. Canal Verd +50%. L'opció preservar la lluminositat està marcada.

Els valors atribuïts al canal de sortida vermell són més baixos, evita l'efecte d'una imatge massa clara.


En mode monocrom

Quan es tria aquesta opció, la previsualització de la imatge es converteix a escala de grisos, però segueix sent una imatge RGB amb els tres canals, fins que es valida l'acció de l'ordre.

Figura 16.192. L'opció Monocrom marcada. Vermell: 100%, verd: 50%, Blau: 0%. Preserva la lluminositat no està marcada.

L'opció Monocrom marcada. Vermell: 100%, verd: 50%, Blau: 0%. Preserva la lluminositat no està marcada.

A cada quadrat, els píxels s'han convertit en un nivell de gris igual al valor del canal vermell de la imatge original (el fons s'ha pintat amb color rosa un cop fet visibles tots els quadrats).


Així és com funciona Preserva la lluminositat en mode monocrom. Per exemple, suposem que els lliscadors estan en: vermell 75%, verd 75% i blau 0%. Amb l'opció Monocrom activada i l'opció Preserva la lluminositat desactivada, la imatge resultant seria 75%+75%+0%=150%, molt clara. Un píxel amb un valor de, per exemple, R,G,B=127,100,80 seria 127*100*0,75+0,75+80*0=170 per a cada canal. Amb l'opció preserva la lluminositat, els lliscadors seran escalats sense passar del 100%. En aquest exemple, el valor d'escalar és 1/(75%+75%+0%) o 0,667. Els valors del píxel serien del voltant de 113. L'opció preserva la lluminositat assegura que els valors de l'escala dels lliscadors s'ajusten fins a un 100%. Per descomptat, poden succeir coses estranyes si un dels lliscadors té un valor negatiu molt gran. (De l'autor del connector).

[Nota] Nota

Quins canals es modificaran? Això depèn del que es vulgui fer. En principi, el canal vermell és adequat a les modificacions de contrast. El canal verd s'adapta bé als canvis de detall i el canal blau als canvis de soroll, de gra. Podeu utilitzar l'ordre Descompondre.