2. Un exemple pas a pas que mostra com recuperar informació de les ombres mitjançant «Colors/Exposició» en punt flotant i gran profunditat de bits

Figura 2

Ús de «Colors/Exposició» en gran profunditat de bits per a aclarir el terra amb un sol diafragma sense fer desaparèixer parts del cel.

Aquest exemple pas a pas proporciona una imatge de mostra que es desglossa en cinc passos, començant per la baixada de la imatge. Els passos 3, 4 i 5 descriuen el procediment real.

 1. Descarregueu-vos tree.png, que és una imatge sRGB en enters de 16- bits. El GIMP de gran profunditat de bits és de fet un editor d'imatges «només sRGB», de manera que millor és no intentar editar-lo en altres espais de treball RGB.

 2. Obre tree.png amb el GIMP i assigna el perfil sRGB integrat al GIMP (els colors de la imatge no canviaran gens). A continuació, convertiu la imatge a precisió lineal en punt flotant de 32 bits: aneu a «Imatge/precisió», seleccioneu «Punt flotant de 32 bits» i, quan aparegui el diàleg Tramatge, seleccioneu «Llum lineal» (això garanteix que el mode de barreja normal produeixi resultats radiomètricament correctes).

 3. Feu una còpia de la capa «tree.png» i anomeneu-la «+1 diafragma d'exposició». Aleshores, utilitzeu «Colors/Exposició» per a afegir un diafragma de compensació d'exposició positiva. La figura 3 de sota mostra els paràmetres adequats per al diàleg «Colors/Exposició» i la figura 4 en mostra el resultat:

  Figura 4

  Ús de «Colors/Exposició» per a afegir un diafragma de compensació d'exposició positiva.

  Quan utilitzeu «Colors/Exposició» per a afegir un diafragma de compensació d'exposició positiva, assegureu-vos que la imatge estigui realment en una precisió de punt flotant, perquè la precisió dels enters permetrà eliminar els tons clars.

  Figura 4

  En la precisió del punt flotant, l'operació «Colors/Exposició» del GIMP no té límits. Això significa que podeu utilitzar «Colors/Exposició» per a afegir una compensació de l'exposició positiva sense deixar de banda les zones lluminoses.

  Observeu els valors del canal RGB dels quatre punts d'exemple: la informació del canal que s'hauria esborrat utilitzant la precisió dels enters es codifica mitjançant valors de canal superiors a 1,0 punt flotant.

  La imatge de la figura 4 ha esborrat netament les zones clares del cel. Però el contingut d'aquestes zones clares no ha desaparegut (és a dir, reduït a 1,0 en un o més canals). En canvi, la informació de les zones clares encara hi és, però els valors del canal RGB queden fora de l'interval 0.0f a 1.0f indica el valor del canal. El quadre de diàleg dels punts de mostra de la figura 4 anterior exposa quatre punts de mostra que tenen valors de canal RGB superiors a 1,0. Com es mostra a la figura 5 següent, afegir-hi una màscara us permet recuperar aquests punts clars tornant-los a l'interval de visualització.

  Si haguéssiu utilitzat la precisió en enters en lloc del punt flotant, la informació de les zones clares hauria desaparegut. Els punts de mostra tindrien valors màxims de canals de 255, 65535 o 4294967295, segons la profunditat de bits. I l'emmagatzematge només recuperaria una extensió uniforme de grisos, mancat de detalls (proveu-ho vosaltres mateixos i observeu què passa).

 4. Afegiu una màscara de capa inversa en escala de grisos: feu clic amb el botó dret a la capa i seleccioneu «Capa/màscara/Afegeix una màscara de capa» i quan apareix el diàleg «Afegiu una màscara a la capa», trieu «Còpia en escala de grisos de la capa» i marqueu la casella «Invertiu la màscara».

  Tal com es mostra a la figura 5 de sota, en aquest punt els tons clars es retornen a l'interval de visualització, això significa que tots els valors del canal RGB estan entre 0.0f i 1.0f. Però la imatge probablement sembla una mica estranya (nuvolosa i plana), i depenent de la imatge, les zones més clares poden tenir taques fosques: no us preocupeu! Això és temporal.

  Figura 5

  El resultat d'afegir una màscara de capa en escala de grisos inversa per a tornar a posar els tons clars a l'interval de visualització.

  Afegint una màscara de capa d'escala de grisos inversa retorna les zones lluminoses a l'interval de visualització, però en aquest punt la majoria de les imatges apareixen planes i nuvoloses, i algunes imatges tindran taques fosques en els punts més clars. El següent pas, «Auto/Estira el contrast» sobre la màscara, solucionarà el problema.

 5. Feu clic a la màscara de capa per a seleccionar-la per a l'edició i, a continuació, seleccioneu «Colors/Auto/Estira el contrast» :

  S'hauria de comprovar l'opció «Conserveu els colors» (tot i que no importa amb imatges en escala de grisos com ara les màscares de capa).

  La Figura 6 següent mostra el resultat final:

  Si es fa «Auto/Estira el contrast» a la màscara de la capa, s'elimina l'aspecte «ennuvolat» deixant una imatge ben brillant i amb zones clares intactes.

  «Auto/Estira el contrast» de la màscara és necessari perquè, de la mateixa manera que la capa d'imatge té valors del canal RGB fora de gamma, la màscara d'escala de grisos invertida conté fora de gamma valors d'escala de grisos. «Auto/Estira el contrast» torna a posar tots els valors en escala de grisos de la màscara a l'interval de visualització, permetent compensar proporcionalment els valors del canal RGB de la capa que altrament quedarien fora de la gamma, emmascarant més en els tons clars de la capa i menys o gens en els tons foscos i mitjos de la imatge.

  Adoneu-vos que un dels punts de mostra té un valor de canal RGB blau lleugerament fora de gamma. La manera més fàcil de tractar amb això és «Colors/Exposició» per a ajustar una gamma de 0,45 a la màscara, no a la capa activa de la imatge. Podeu fer aquest ajust de la gamma a tota la màscara (funciona bé, sense esforç). O bé podeu fer l'ajust només als tons foscos de la màscara (que corresponen a les zones clares de la capa), en aquest cas heu de carregar la màscara com a selecció, invertir la selecció i fer l'ajust de la gamma. O si els valors restants del canal fora de gamma no estan gaire fora de gamma, feu una capa «Nova des de visible» i després «Auto/Estira el contrast» el resultat per a retornar els valors del canal restant a la gamma.

  That’s the whole procedure for using “Colors/Exposure” to add a stop of positive exposure compensation to the shadows without blowing out the highlights. Now you can either fine-tune the mask, or else just make a “New from Visible” layer and continue editing your nicely brightened image. Depending on the image and also on your artistic intentions for the image, the mask might not need fine-tuning. But very often you’ll want to modify the resulting tonal distribution by doing a “Colors/Exposure” gamma correction, or perhaps a Curves operation on the mask, or else by painting directly on the mask. And sometimes you’ll want to blur the mask to restore micro contrast.