Nom

Fitxer — Referència de tecles pel menú Fitxer

Fitxer

Ctrl + N

Imatge nova

Maj + Ctrl + V

Crea des del porta-retalls

Ctrl + O

Obre la imatge

Ctrl + Alt + O

Obre la imatge com a capes

Ctrl + 1

Obre la imatge recent núm. 1

Ctrl + 2

Obre la imatge recent núm. 2

Ctrl + 3

Obre la imatge recent núm. 3

Ctrl + 4

Obre la imatge recent núm. 4

Ctrl + 5

Obre la imatge recent núm. 5

Ctrl + 6

Obre la imatge recent núm. 6

Ctrl + 7

Obre la imatge recent núm. 7

Ctrl + 8

Obre la imatge recent núm. 8

Ctrl + 9

Obre la imatge recent núm. 9

Ctrl + 0

Obre la imatge recent núm. 10

Ctrl + S

Desa la imatge XCF

Maj + Ctrl + S

Desa la imatge amb un altre nom

Ctrl + E

Exporta

Maj + Ctrl + E

Anomena i exporta...: desa la imatge en diversos formats de fitxer

Ctrl + P

Imprimeix...

Ctrl + Alt + F

Mostra la imatge al gestor de fitxers

Ctrl + W

Tanca la finestra

Maj + Ctrl + W

Tanca-ho tot

Ctrl + Q

Surt