Nom

Visualitza — Referència de tecles pel menú Visualitza.

Visualitza

Finestra

F10

Menú principal

Maj + F10, clic dret

Menú desplegable

F11

Commuta la pantalla completa

Maj + Q

Commuta màscara ràpida

Ctrl + W

Tanca la finestra del document

[Nota] Nota

Els menús també poden activar-se amb Alt juntament amb la lletra subratllada en el nom del menú.

Ampliació

+

Amplia

-

Redueix

1

Ampliació 1:1

Ctrl + J

Ajusta la finestra a la imatge

[Nota] Nota

Ajusta la finestra a la mida de la imatge.

Regles i guies

arrossega del ratolí

Arrossega un regle per a crear una guia

Ctrl + arrossegament del ratolí

Arrossega un punt fora dels regles

Maj + Ctrl + R

Commuta els regles

Maj + Ctrl + T

Commuta les guies

[Nota] Nota

Arrossegueu el regle horitzontal o vertical per a crear una guia nova. Arrossegueu una guia fora de la imatge per a eliminar-la.