Nom

Visualitza — Referència de tecles pel menú Visualitza

Visualitza

Finestra

F10

Menú principal

Maj + F10, clic dret

Menú desplegable

F11

Commuta la pantalla completa

Pestanya

Commuta la visibilitat de la caixa d’eines i els acobladors de diàlegs

Maj + Q

Commuta màscara ràpida

Ctrl + T

Toggle selection outline visibility

Ctrl + W

Tanca la finestra del document

Maj + J

Centra la imatge a la finestra

Maj + Ctrl + J

Ajusta la imatge a la finestra

[Nota] Nota

Els menús també poden activar-se amb Alt juntament amb la lletra subratllada en el nom del menú.

Ampliació

+

Amplia

-

Redueix

1

Ampliació 1:1

Ctrl + J

Ajusta la finestra a la imatge

[Nota] Nota

Ajusta la finestra a la mida de la imatge.

Ctrl + rodeta del ratolí

Ampliació

Capgira i gira (0°)

!

Restableix Capgira i Gira

Desplaçament (Panoràmica)

fletxes

Desplaça el llenç

Arrossegament del botó del mig

Desplaça el llenç

rodeta del ratolí

Desplaça el llenç verticalment

Maj + rodeta del ratolí

Desplaça el llenç horitzontalment

[Nota] Nota

El desplaçament per tecles s’accelera, és a dir, s’accelera quan premeu Maj+tecles de cursor o salteu als marges amb Ctrl+tecles.

Regles i guies

Arrossegament del ratolí

Arrossegueu el regle horitzontal o vertical per a crear una guia nova. Arrossegueu una guia fora de la imatge per a eliminar-la.

Ctrl + arrossegament del ratolí

Arrossega un punt fora dels regles

Maj + Ctrl + R

Commuta els regles

Maj + Ctrl + T

Commuta les guies