3.3. Difuminació de la curvatura mitjana

3.3.1. Visió general

Regularitza la geometria a una velocitat proporcional al valor de curvatura mitjana local: aquest filtre utilitza l'algorisme de curvatura mitjana per difuminar les vores que conserven les imatges.

L'algoritme de curvatura mitjana es descriu a Wikipedia

3.3.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresDifuminaDifuminació de la curvatura mitjana…

3.3.3. Opcions

Figura 17.12. Paràmetres del filtre Difuminació de la curvatura mitjana

Paràmetres del filtre Difuminació de la curvatura mitjana

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són comunes en els filtres basats en el GEGL. Consulteu Secció 2, “Característiques comunes”.

Iteracions

Augmentant les iteracions s'augmenta el difuminat.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

3.3.4. Exemples

Imatge original

Iteracions = 4

La difuminació de la curvatura mitjana es pot utilitzar per treure soroll d'una imatge:

Figura 17.13. Difuminació de la curvatura mitjana per reduir soroll

Difuminació de la curvatura mitjana per reduir soroll

Imatge original

Difuminació de la curvatura mitjana per reduir soroll

Iterations = 9