3.5. Difuminació de la curvatura mitjana

3.5.1. Visió general

Regularitza la geometria a una velocitat proporcional al valor de curvatura mitjana local: aquest filtre utilitza l'algorisme de curvatura mitjana per a difuminar les vores que conserven les imatges.

L'algorisme de la curvatura mitjana es descriu a la Viquipèdia.

3.5.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresDifuminaDifuminació de la curvatura mitjana…

3.5.3. Opcions

Figura 17.16. Paràmetres del filtre «Difuminació de la curvatura mitjana»

Paràmetres del filtre «Difuminació de la curvatura mitjana»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Iteracions

Augmentant les iteracions s'augmenta el difuminat.

3.5.4. Exemples

Imatge original

Iteracions = 4

La difuminació de la curvatura mitjana es pot utilitzar per a treure soroll d'una imatge:

Figura 17.17. Difuminació de la curvatura mitjana per a reduir soroll

Difuminació de la curvatura mitjana per a reduir soroll

Imatge original

Difuminació de la curvatura mitjana per a reduir soroll

Iterations = 9