3.3. Difuminació de la curvatura mitjana

3.3.1. Visió general

Regularitza la geometria a una velocitat proporcional al valor de curvatura mitjana local: aquest filtre utilitza l'algorisme de curvatura mitjana per a difuminar les vores que conserven les imatges.

L'algoritme de curvatura mitjana es descriu a Wikipedia

3.3.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresDifuminaDifuminació de la curvatura mitjana…

3.3.3. Opcions

Figura 17.12. Paràmetres del filtre «Difuminació de la curvatura mitjana»

Paràmetres del filtre «Difuminació de la curvatura mitjana»

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són comunes en els filtres basats en el GEGL. Consulteu Secció 2, «Característiques comunes».

Iteracions

Augmentant les iteracions s'augmenta el difuminat.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.

3.3.4. Exemples

Imatge original

Iteracions = 4

La difuminació de la curvatura mitjana es pot utilitzar per a treure soroll d'una imatge:

Figura 17.13. Difuminació de la curvatura mitjana per a reduir soroll

Difuminació de la curvatura mitjana per a reduir soroll

Imatge original

Difuminació de la curvatura mitjana per a reduir soroll

Iterations = 9