3.4. Difuminació Mitjana

3.4.1. Visió general

Mentre que el filtre Difuminació Gaussiana calcula la mitjana dels píxels veïns, el filtre difuminació Mitjana calcula la mitjana:

Figura 17.14. Calculant la mitjana

Calculant la mitjana

Un veïnat de 3x3. Valors en ordre ascendent. Mitjana envoltada de vermell.


Aquest càlcul no crea un nou valor, i un píxel no representatiu del veïnatge no afectarà el resultat. Així doncs, el filtre conserva les vores i els cantons rodons. S’utilitza per a reduir el soroll, sobretot el soroll sal i pebre, i per eliminar ratllades de les fotografies.

3.4.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresDifuminaDifuminació Mitjana…

3.4.3. Opcions

Figura 17.15. Paràmetres del filtre Mitjana

Paràmetres del filtre Mitjana

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són comunes en els filtres basats en el GEGL. Consulteu Secció 2, “Característiques comunes”.

Veïnat

La forma del veïnat. Tres opcions: Quadrat, Cercle (per defecte), Diamant. Les diferències són subtils i no previsibles: experiment, l'edició en el llenç ho facilita.

Figura 17.16. Mitjana del veïnatge

Mitjana del veïnatge

Radi=3 .......... Esquerra: quadrat

Mig: cercle .......... Dreta: diamant


Radi

El radi del veïnat. L’augment del radi augmenta el difuminat. Al contrari del filtre Gaussià, les vores no es difuminen. Els cantons són arrodonits i s'erosionen superfícies convexes.

Figura 17.17. Difuminació Mitjana vers difuminació Gaussiana

Difuminació Mitjana vers difuminació Gaussiana

Esquerra: origen

Mig: mitjana

Dreta: gaussiana


Augmentant massa el radi pot generar efectes no desitjats:

Esquerra: origen

Dreta: radi=100

Percentil

Per defecte, el filtre Difuminació Mitjana troba el valor mitjà al veïnat de cada píxel. Malgrat el seu nom, el filtre pot trobar *qualsevol* percentil arbitrari, no només la mitjana (és a dir, el 50è percentil). El paràmetre «Percentil» controla el percentil utilitzat per als components de color. Valors menors canvien la imatge cap a tons més foscos i valors més alts cap a colors més brillants.

Esquerra: origen

Mig: percentil=0. La imatge és més fosca. Les tiges són engrandides, però nítides.

Dreta: percentil=100. La imatge és més brillant i difuminada.

Percentil alfa

Per a veure l'efecte d'aquest paràmetre, necessiteu una imatge amb transparència. Si el canal alfa és opac a tot arreu, el resultat també serà totalment opac, malgrat el percentil.

Valors més baixos del paràmetre Alfa percentil canvien la imatge cap a més transparència i els valors més alts canvien la imatge cap a una major opacitat, on un valor del 50% és equilibrat. Més o menys, els valors inferiors al 50% fan que les regions opaques de la imatge siguin més petites, mentre que els valors superiors al 50% les fan més grans.

Esquerra: origen. La imatge té un canal alfa. Un cercle és transparent.

Mig: percentil=0%. El cercle transparent s’engrandeix.

Dreta: percentil alfa=100%. Es redueix el cercle transparent.

Política Abyss

La política Abyss (gestió de les vores) es tracta a Política Abyss.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.

3.4.4. Utilitzant la Difuminació Mitjana

Reduint el soroll sal i pebre

Esquerra: origen (de la Viquipèdia)

Mig: radi = 1 aplicat dues vegades

Mig: radi = 1 aplicat tres vegades

Reducció de ratllades

Esquerra: origen

Mig: radi = 2

Mig: radi = 1 aplicat dues vegades. La imatge és menys difuminada.