2.2. Afegeix les lletres tipogràfiques

Per a obtenir més informació sobre les lletres tipogràfiques en el GiMP, consulteu «Lletres tipogràfiques en el GIMP 2.0» pàgina [GIMP-FONTS] de la web del GIMP. Aquesta secció intenta oferir una visió general útil.

El GIMP utilitza el Freetype 2, un motor per a renderitzar lletres tipogràfiques, i un sistema anomenat Fontconfig per a manejar-les. El GIMP permet utilitzar qualsevol lletra situada en el camí de les lletres del Fontconfig; també, qualsevol lletra que trobeu en el camí de cerca del camí del GIMP, situada en les Carpetes de les lletres de la pàgina de les preferències. Per defecte, el camí de cerca de les lletres tipogràfiques inclou un sistema de carpetes de lletres del GIMP (que no hauríeu d'alterar encara que estigui buida) i una carpeta en el directori personal del GIMP. Podeu afegir noves carpetes al camí de cerca si ho considereu necessari.

FreeType 2 és un sistema potent i flexible. Per defecte, suporta els següents formats de fitxers de les lletres tipogràfiques:

També es pot afegir mòduls per a suportar altres tipus de fitxers de lletres tipogràfiques. Consulteu FREETYPE 2 [FREETYPE] per a obtenir més informació.

Linux. En un sistema Linux, si la biblioteca Fontconfig està normalment configurada, tot el que cal fer per a afegir una nova lletra tipogràfica és ficar-la en el fitxer de la carpeta ~/.fonts. Això farà que la lletra estigui no només disponible pel GIMP, sinó per a qualsevol altre programa que utilitzi Fontconfig. Si per qualsevol raó voleu que la lletra estigui només disponible pel GIMP, es pot ficar en el sub directori personal de lletres del GIMP o en alguna altra localització en el camí de cerca de lletres tipogràfiques. La lletra es mostrarà la propera vegada que arrenqueu el GIMP. Si voleu utilitzar-la en una sessió oberta del GIMP, feu clic sobre el botó Actualitza en el diàleg de les lletres tipogràfiques.

Windows. La manera més fàcil d'instal·lar una lletra tipogràfica és arrossegar-ne el fitxer fins al directori de les lletres; probablement a C:\windows\fonts o a C:\winnt\fonts. Algunes vegades, un doble clic sobre una lletra la mostrarà i la instal·larà; de vegades, només la mostrarà. Això farà que les lletres estiguin disponibles no només pel GIMP sinó també per totes les aplicacions del Windows.

Mac OS X. Hi ha diverses formes d'instal·lar lletres tipogràfiques en el sistema. Podeu arrossegar i deixar anar la lletra en la carpeta «Lletres tipogràfiques» de la carpeta «Biblioteques» de la «Carpeta personal». O es pot utilitzar el Font Book, que s'obre en fer doble clic sobre la icona del fitxer de la lletra de l'explorador. Podeu veure com es veurà la lletra en fer clic sobre la lletra preferida per tal d'instal·lar-hi els fitxers en el sistema. Aquest mètode les farà disponibles per a totes les aplicacions, no només pel GIMP. Si voleu que tots els usuaris puguin utilitzar les lletres, arrossegueu-les i deixeu-les anar en la carpeta «Fonts» de la carpeta «Llibreria» del disc Mac US X™, o a la carpeta «Computer» en la columna «Collection» del Font Book.

Per a instal·lar un fitxer Type 1, necessiteu els fitxers .pfb i .pfm. Arrossegueu el que té una icona en la carpeta de les lletres tipogràfiques. Pel que fa a l'altre, no cal que estigui al mateix directori, si no hi és, s'utilitzarà un algorisme per a localitzar-lo; tanmateix no molesta si es troba al mateix directori.

En principi, el GIMP pot utilitzar qualsevol lletra tipogràfica que FreeType pugui manejar; tanmateix, les lletres que Windows no pugui manejar nativament s'haurien d'instal·lar posant-les als fitxers de la carpeta fonts del directori personal del GIMP, o en alguna localització del camí de cerca de lletres. El suport de Windows varia segons les versions. El GIMP suporta almenys TrueType, Windows FON i Windows FNT. Windows 2000 i superiors suporten Type 1 i OpenType. Windows EM suporta OpenType i possiblement Type 1.

[Nota] Nota

El GIMP utilitza el Fontconfig per a manejar les lletres tipogràfiques tant en Windows com en Linux. Les instruccions anteriors funcionen perquè el Fontconfig utilitza, per defecte, el directori de lletres del Windows. Si per alguna raó, el Fontconfig està configurat d'una altra manera, s'haurà de tenir en compte on poseu les lletres perquè el GIMP pugui trobar-les: de totes maneres, la carpeta fonts de la carpeta personal hauria de funcionar.