5.15. Mostra els punts de mostratge

This command enables and disables showing the sample points in the image window. Sample points are used to display color information in the sample points dialog.

5.15.1. Activació l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb VisualitzacióMostra els punts de mostratge.