2.5. El dibuixable actiu és transparent

Figura 4.5. L'opacitat de la capa està establerta a zero

L'opacitat de la capa està establerta a zero

El diàleg de capes amb l'opacitat de la capa activa ajustada a zero.


Com saber-ho: quan l'opacitat d'una capa és 0, no podreu veure res del que hi dibuixeu. Mireu l'Opacitat a la part superior del lliscador del Diàleg de Capes i comproveu el valor que hi ha al costat. Si el valor és 0 o un de molt baix, llavors és un altre problema.

Com solucionar-ho: Moveu o feu clic al lliscador per canviar-ho al valor desitjat.