7.10. Les ordres de text del menú Capes

Només es mostren aquestes ordres si hi ha incorporada una capa de text.

Figura 16.111. Ordres de text al menú Capes

Ordres de text al menú Capes

7.10.1. Les ordres de text