7.9. Els ordres de text del menú Capes

Només es mostren aquests ordres si hi ha incorporada una capa de text.

Figura 16.105. Ordres de text al menú Capes

Ordres de text al menú Capes

7.9.1. Els ordres de text