8.6. Saturació

Una altra manera de modificar la saturació. Es poden trobar explicacions clares sobre el croma i la saturació a https://ninedegreesbelow.com/photography/changing-saturation-using-lch-chroma.html

8.6.1. Activa l'ordre

Hi podeu accedir a través de ColorsSaturació…

8.6.2. Opcions

Figura 16.152. Opcions de saturació

Opcions de saturació

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1, «Introducció al menú «Colors»».

Escala

Aquesta opció dona més o menys saturació.

Previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1, «Introducció al menú «Colors»».