8.6. Saturació

Una altra manera de modificar la saturació. Es poden trobar explicacions clares sobre el croma i la saturació a https://ninedegreesbelow.com/photography/changing-saturation-using-lch-chroma.html

[Nota] Nota

This command does not work on Grayscale images. If the image is Grayscale, the menu entry is disabled.

8.6.1. Activa l'ordre

Hi podeu accedir a través de ColorsSaturació…

8.6.2. Opcions

Figura 16.154. Opcions de saturació

Opcions de saturació

Predefinits

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Escala

Aquesta opció dona més o menys saturació.

Interpolation Color Space

This option determines in which color space the saturation computations are done. You can choose from Native, which means the color space of the image (default), CIE LAB/Lch, and CIE Yuv.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».