9.5. Mapa normal

9.5.1. Panoràmica

Aquest filtre genera un mapa normal a partir d'un mapa d'altura. Es tracta d’un treball inicial primerenc i s’espera que se'n facin molts més.

Utilitzarem un mapa d’altura creat amb Secció 14.8, «Soroll Simplex»:

Figura 17.185. Exemple de mapa normal

Exemple de mapa normal

El mapa d’altura

Exemple de mapa normal

Filtre aplicat amb opcions predeterminades, dona el Mapa normal


9.5.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresGenèricMapa normal….

9.5.3. Opcions

Figura 17.186. Opcions del «Mapa normal»

Opcions del «Mapa normal»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Escala

La quantitat per a escalar els valors de les altures: augmenta o disminueix els relleus.

Escala = 2

Component X, Y

El component utilitzat per a les coordenades X, Y: podeu triar entre els tres colors RGB per als relleus.

Sapigueu que si canvieu aquests valors, s’afegeixen nous colors als colors existents, donant els colors complementaris.

Capgira X, Y

Capgira les coordenades X, Y: capgira els colors dels relleus, horitzontalment i verticalment. Els relleus tenen una vora clara i una vora fosca oposada, donant la sensació que la llum prové d’una determinada direcció. Per a veure els relleus en lloc de sots, la llum ha de sortir del cantó superior esquerre; juga amb Capgira X i Capgira Y per a aconseguir aquesta il·luminació.

Després de jugar amb Capgira X i Capgira Y

Interval complet Z

Utilitzeu la gamma completa [0, 1] per a codificar les coordenades Z: podeu obtenir un degradat de color més brusc.

PENDENT

En mosaic

Genera un mapa en mosaic:

PENDENT