2.2. Diàleg dels canals

Figura 15.9. El diàleg dels canals

El diàleg dels canals

El diàleg dels canals és la principal interfície per a editar, modificar i administrar els canals. Els canals tenen un doble ús. És per això que el diàleg es divideix en dues parts: la primera part és per als canals de color, i la segona és per les màscares de selecció.

Color channels apply to the image and not to a specific layer. Basically, three primary colors are necessary to render all the wide range of natural colors. As other digital software, GIMP uses Red, Green, and Blue as primary colors. The first and primary channels display the Red, Green, and Blue values of each pixel in your image. Next to the channel name is a thumbnail displaying a grayscale representation of each channel, where white is 100% and black is 0% of the primary color. Alternatively, if your image is not a colored but a Grayscale image, there is only one primary channel called Gray. For an Indexed image with a fixed number of known colors there is also only one primary channel called Indexed. Then there is an optional channel called Alpha. This channel displays transparency values of each pixel in your image (See Alpha Channel in Glossary). In front of this channel is a thumbnail displaying a grayscale representation of the transparency where white is opaque and visible, and black is transparent and invisible. If you create your image without transparency then the Alpha channel is not present, but you can add it from the Layers dialog menu. Also, if you have more than one layer in your image, GIMP automatically creates an Alpha channel.

[Nota] Nota

El GIMP no suporta els models de color CMYK i YUV.

Figura 15.10. Representació d'una imatge amb canals

Representació d'una imatge amb canals

Canal vermell

Representació d'una imatge amb canals

Canal verd

Representació d'una imatge amb canals

Canal blau

Representació d'una imatge amb canals

Canal alfa

Representació d'una imatge amb canals

Tots els canals


La imatge de la dreta està composta per tres canals de color (vermell, verd i blau) i un canal alfa per a la transparència. En la imatge de la dreta, la transparència es mostra com un escaquer. En el canal de color, el blanc és sempre blanc perquè tots els colors hi són, i el negre és negre. El barret vermell és visible al canal vermell però invisible en els altres dos canals. Passa el mateix per al verd i el blau pur, que apareixen respectivament en el canal verd i el canal blau i estan absents en els altres.

2.2.1. Activeu el diàleg

El diàleg de «Canals» és un diàleg acoblable; mireu Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» per a obtenir més informació.

Podeu accedir-hi:

 • des del menú de la imatge: DiàlegsDiàlegs acoblablesCanals

 • des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg acoblable fent clic a i seleccionant Afegeix una pestanyaCanals.

En el menú Finestres, hi ha una llista de finestres separades que només existeix si almenys un diàleg roman obert. En aquest cas, podeu obrir el diàleg «Canals» des del menú de la imatge: FinestresCanals.

2.2.2. Ús del diàleg dels canals

2.2.2.1. Visió general

Els canals principals són els canals de color i el canal alfa opcional. Estan sempre organitzats en el mateix ordre, i no es poden esborrar. Les màscares de selecció apareixen a sota, i es mostren com una llista en el diàleg. Cada canal apareix a la llista amb els seus atributs, una miniatura i el nom. Un clic dret en una entrada de la llista d'un canal obre el menú contextual del canal.

2.2.2.2. Atributs del canal

Cada canal apareix a la llista amb els seus atributs, molt similars als atributs de les capes:

Visibilitat dels canals

Per defecte, cada canal i cada color són visibles. S'indica amb una icona d'un «ull obert». Fent clic sobre el símbol de l'ull (o l'espai si el canal no és visible) canviarà la visibilitat del canal.

Enllaçar els canals

Els canals que representen les màscares de selecció (els nous canals a la part inferior de la llista de canals) es poden agrupar mitjançant el botó amb el símbol d'una «cadena». Llavors, aquests canals es veuran afectats de la mateixa manera per les operacions aplicades a un d'ells.

Els canals de colors primaris (per defecte en la part superior de la llista de canals) també es poden agrupar. Per defecte, se seleccionen tots els canals de color i el canal alfa, es ressalten les entrades en la llista. Les operacions es realitzaran en tots els canals. En fer clic en un d'aquests canals, es desactiva. Operacions com to-saturació a una capa, s'aplicaran només als canals seleccionats («agrupats»). Fent clic de nou sobre l'entrada de la llista, s'activarà el canal.

Miniatura

Una miniatura mostra l'efecte del canal. En una màscara de selecció, aquesta previsualització es pot engrandir mantenint el clic a sobre.

Nom del canal

El nom del canal ha de ser únic en la imatge. Feu doble clic al nom i us permetrà editar-ho. Els noms dels canals primaris (vermell, verd, blau, alfa) no es poden canviar.

[Atenció] Atenció

Els canals actius apareixen ressaltats (en general) en blau en el diàleg. Si feu clic sobre un canal de la llista, es pot (des)activar. La desactivació d'un canal vermell, verd o blau té greus conseqüències. Per exemple, si desactiveu el canal blau, tots els píxels que s'afegeixin a la imatge des d'ara no tindran component blau, i per tant un píxel blanc tindrà el groc com a color complementari.

2.2.2.3. Gestió dels canals

Sota la llista de canals hi ha un conjunt de botons que us permeten realitzar algunes operacions bàsiques en la llista de canals.

Edita els atributs del canal

Només disponible per a les màscares de selecció. Es pot canviar el Nom del canal. Els altres dos paràmetres afecten la visibilitat del canal en la finestra de la imatge; controlen l'Opacitat i el color utilitzat per la màscara en la finestra de la imatge. Un clic sobre el botó del color mostra els colors del GIMP i llavors podeu canviar la màscara.

Canal nou

Podeu crear un canal nou. El diàleg mostrat permet ajustar l'Opacitat i el color de la màscara utilitzat en la imatge per a representar la selecció. (Si utilitzeu el botó Canal nou en el menú del canal, es pot crear un canal nou amb les opcions utilitzades prèviament prement la tecla Maj). Aquest canal nou és una màscara del canal (una Màscara de selecció) aplicada sobre la imatge. Consulteu màscara de selecció

Apuja el canal

Només disponible per a les màscares de selecció: es pot pujar el canal fins a un nivell dins la llista. Premeu Maj per a pujar el canal a dalt de la llista.

Abaixa el canal

Es pot baixar el canal un nivell en la llista. Pressioneu la tecla Maj per a moure al canal a baix de la llista.

Duplica el canal

Permet crear una còpia del canal actiu. El nom del nou canal s'obté afegint un sufix amb un nombre.

[Suggeriment] Suggeriment

També podeu duplicar un canal de color o el canal alfa. És una forma senzilla de tenir una còpia per a utilitzar-la més endavant com la selecció d'una imatge.

Canal a la selecció

Transforma el canal en selecció. Per defecte, la selecció derivada del canal reemplaça qualsevol selecció activa anterior. Podeu canviar-ho pressionant les tecles de control.

 • Maj: la selecció que es deriva d'un canal s'afegeix a la selecció activa prèvia. La selecció resultant és la fusió d'ambdues.

 • Ctrl: la selecció resultant és la resta de la selecció derivada d'un canal de la selecció activa prèvia.

 • Maj+Ctrl: la selecció resultant és la intersecció de la selecció derivada d'un canal amb la selecció activa prèvia. Només queden les parts comunes.

Suprimeix el canal

Només disponible per a les màscares de selecció: aquí es pot eliminar el canal actiu.

2.2.2.4. Menú contextual dels canals

Figura 15.11. Menú contextual del canal

Menú contextual del canal

Visió general

Podeu obtenir el menú contextual del canal fent clic dret en la miniatura del canal. Aquest menú ofereix les mateixes operacions sobre els canals que els ja disponibles a través dels botons del diàleg. L'única diferència es refereix a les operacions de transformació en la selecció, cadascuna d'elles té la seva entrada al menú.

Edita els atributs del canal, Canal nou, Apuja el canal, Abaixa el canal, Duplica el canal, Suprimeix el canal

Consulteu la Gestió de canals.

Canal a la selecció

La selecció que s'obté d'un canal reemplaça qualsevol selecció prèvia activa.

Afegeix a la selecció

La selecció que prové del canal s'afegeix a la selecció prèvia activa. La selecció resultant és la fusió d'ambdues.

Sostreu de la selecció

La selecció final és la resta de la selecció derivada d'un canal de la selecció prèvia activa.

Interseca amb la selecció

La selecció resultant és la intersecció de la selecció derivada del canal amb la selecció prèvia activa. Només queden les parts comunes.

2.2.3. Màscares de selecció

Figura 15.12. Una selecció composta de canals.

Una selecció composta de canals.

Els canals es poden utilitzar per a desar i restaurar les seleccions. En el diàleg de canals podeu veure una miniatura que representa la selecció. Les màscares de selecció són una manera gràfica de construir seleccions en un canal a escala de grisos on els píxels blancs se seleccionen i els píxels negres no se seleccionen. Per tant, els píxels grisos se seleccionen parcialment. Podeu considerar-los com un difuminat de la selecció, una transició suau entre seleccionat i no seleccionat. És important evitar l'efecte pixelat quan ompliu una selecció o quan s'esborra el contingut després d'aïllar un subjecte del seu fons.

Creació de màscares de selecció

Hi ha diverses maneres d'iniciar una màscara de selecció.

 • Des del menú de la finestra de la imatge SeleccionaDesa en el canal si hi ha una selecció activa.

 • En la finestra de la imatge el botó inferior esquerre crea una Màscara ràpida; el contingut s'inicialitzarà amb la selecció activa.

 • Des del diàleg de canals, quan feu clic al Nou canal o des del menú contextual. Una vegada creada la màscara de selecció apareix en el diàleg de canals amb el nom «Còpia de màscara de selecció», seguit d'un número. Podeu canviar aquest nom des del menú contextual que s'obté fent clic dret sobre el canal.

2.2.3.1. Ús de les màscares de selecció

Una vegada que el canal s'ha inicialitzat, activat (ressaltat en blau), visible (la icona ull en el diàleg) i es mostra tal com desitgeu (atributs de color i opacitat), es pot començar a treballar amb totes les eines de pintura. Els colors utilitzats són importants. Si pinteu amb algun color diferent de blanc, gris o negre, el valor del color (lluminositat) s'utilitzarà per a definir un gris (mitjà, clar o fosc). Quan la màscara estigui pintada, podeu transformar-la en selecció fent clic al botó (Canal a la selecció) o des del menú contextual.

També podeu treballar les màscares de selecció amb altres eines, no només amb les eines de pintar. Per exemple, podeu utilitzar les eines de selecció per a omplir zones amb degradats o amb patrons. Afegint diverses màscares de selecció a la llista podeu compondre fàcilment seleccions molt complexes. Es pot dir que una màscara de selecció és a una selecció el que una capa és a una imatge.

[Atenció] Atenció

Una vegada que la màscara de selecció està activada, es treballa sobre la màscara i no sobre la imatge. Per a tornar a treballar en la imatge, heu de desactivar totes les màscares de selecció. Tampoc no oblideu ocultar les màscares desactivant la icona ull. Comproveu que tots els canals RGB i alfa estiguin activats i visibles en la imatge.

2.2.4. Màscara ràpida

Figura 15.13. El diàleg de la «Màscara ràpida»

El diàleg de la «Màscara ràpida»

Una Màscara ràpida és una Màscara de selecció pensada per a ser utilitzada temporalment per a pintar una selecció. Temporalment significa que s'eliminarà de la llista del canal després d'haver estat convertida en selecció, a diferència de la màscara de selecció normal. Les eines de selecció de vegades mostren els seus límits quan s'han d'utilitzar per a fer seleccions complicades, de manera progressiva. En aquest cas, la màscara ràpida pot donar molt bons resultats.

2.2.4.1. Activa el diàleg

La Màscara ràpida es pot activar de diverses maneres:

 • Des del menú de la imatge: Selecciona(Des)activa la Màscara ràpida.

 • Fent clic al botó de la part inferior esquerra, es veu en vermell en la captura de pantalla.

 • Utilitzant la drecera Maj+Q.

2.2.4.2. Creació d'una màscara ràpida

Per a iniciar una Màscara ràpida, feu clic al botó de la part inferior esquerra en la finestra de la imatge. Si s'activa una selecció en la vostra imatge, el seu contingut apareixerà sense canvis mentre que la vora es cobrirà amb un color vermell translúcid. Un altre clic al botó de la part inferior esquerra desactivarà la màscara ràpida.

Des del diàleg dels canals podeu fer doble clic en el nom o la miniatura per a editar els atributs de la Màscara ràpida. Llavors podeu canviar l'Opacitat i el seu color d'emplenat. En qualsevol moment podeu amagar la màscara fent clic a la icona ull davant de la Màscara ràpida.

La màscara es codifica en escala de grisos, així heu d'utilitzar el blanc o el gris per a reduir l'àrea limitada per la màscara i el negre per a incrementar-la. Les zones pintades de gris seran de transició per a la selecció, zones difuses. Quan la màscara estigui a punt, feu clic de nou al botó de la part inferior esquerra en la finestra de la imatge, i la màscara ràpida serà retirada de la llista del canal i es convertirà en una selecció.

El propòsit de la màscara ràpida és pintar una selecció i les seves transicions amb una eina de pintura sense la preocupació per a la gestió de les mascares de selecció. És una bona manera d'aïllar un objecte en una imatge perquè un cop feta la selecció només caldrà treure el contingut (o revertir-ho si l'objecte està en la selecció).

2.2.4.3. Ús de la Màscara ràpida amb un degradat

Descripció

 1. Captura de pantalla amb la màscara ràpida activada. Tan aviat com s'activa la Màscara ràpida, s'hi realitzen totes les operacions. S'aplica a la màscara un degradat de negre (esquerra) a blanc (dreta).

 2. La màscara ràpida està desactivada. La selecció ocupa la meitat dreta de la imatge (caminet de formiguetes) a causa que el límit de la selecció està al mig del degradat.

 3. S'afegeix un traç a la selecció habilitada. Que estrany! El degradat encara que no sigui visible, roman actiu en tota la imatge, a les àrees seleccionades i en les no seleccionades.

Després de fer clic al botó de la Màscara ràpida, l'ordre genera un canal temporal de 8 bits (0-255), en el qual s'hi desa progressivament el treball de la selecció. Si ja hi ha una selecció present, la màscara s'inicialitza amb el contingut de la selecció. Un cop activada la màscara ràpida, la imatge queda coberta amb un vel vermell semitransparent. Això representa els píxels no seleccionats. Podeu utilitzar qualsevol eina de pintura per a modificar aquesta màscara i crear la selecció resultant. S'utilitzaran només colors de l'escala de grisos, d'acord amb les propietats del canal, el blanc permet definir els futurs llocs seleccionats. La selecció es mostrarà tan aviat com la màscara ràpida es desactivi però el canal temporal ja no estarà disponible.

[Suggeriment] Suggeriment

Per a desar en un canal la selecció feta amb la màscara ràpida, seleccioneu el menú Selecciona/Desa en el canal

2.2.4.4. Ús
 1. Obre una imatge o comença un document nou.

 2. Activeu la Màscara ràpida fent clic en el botó de la cantonada inferior esquerra de la finestra de la imatge. Si una selecció hi és present, la màscara s'inicialitzarà amb el contingut de la selecció.

 3. Trieu una eina de dibuix i utilitzeu-la amb colors de l'escala de grisos sobre la màscara ràpida.

 4. Desactiveu la Màscara ràpida emprant el botó de la part inferior esquerra de la finestra de la imatge.