4.9. Elimina els pics

4.9.1. Resum

Aquest filtre s'utilitza per a llevar petits defectes, restes de pols o ratlles d'una imatge escanejada, i també treure l'efecte moaré d'una imatge escanejada d'una revista. Hauríeu de seleccionar els defectes abans d'aplicar-lo, per a evitar canvis no desitjats en altres àrees de la imatge. El filtre reemplaça cada píxel amb el valor mitjà dels píxels en el radi definit.

4.9.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraTreu les bandes....

4.9.3. Opcions

Figura 17.47. Opcions del filtre «Elimina els pics»

Opcions del filtre «Elimina els pics»

Previsualització

Quan s'activa, l'ajust dels paràmetres es mostra en temps real en la previsualització.

Mediana
Adaptable

Adapta el radi a la imatge o al contingut de la selecció analitzant l'histograma de la regió del voltant del píxel objectiu. El radi adaptat sempre serà igual o menor que el radi especificat.

Recursiu

Repeteix l'acció del filtre amb què es troba reforçat.

Radi

Estableix la mida de la finestra d'acció des d'1 (3x3 píxels) fins a 20 (41x41). Aquesta finestra es mou sobre la imatge, i el seu color se suavitza, així s'hi lleven les imperfeccions.

Nivell de negre

Inclou només els píxels més clars que el valor configurat en l'histograma (-1-255).

Nivell de blanc

Inclou només els píxels més foscos que el valor configurat en l'histograma (0-256).