7.22. El submenú «Màscara»

Figura 16.114. El submenú «Màscara» del menú «Capes»

El submenú «Màscara» del menú «Capes»

El submenú Màscara del menú Capes conté ordres que treballen amb màscares: afegeix una màscara, aplica una màscara, borra una màscara o converteix una màscara en una selecció. Per a més informació sobre màscares de capa i com utilitzar-les, vegeu la secció Màscares de capa.

7.22.1. Activació del submenú

  • Accediu al submenú des del menú de la imatge CapesMàscara

7.22.2. El contingut del submenú «Màscara»

El submenú Màscara conté les ordres següents: