7.21. El submenú «Màscara»

Figura 16.113. El submenú «Màscara» del menú «Capes»

El submenú «Màscara» del menú «Capes»

El submenú Màscara del menú Capes conté ordres que treballen amb màscares: afegeix una màscara, aplica una màscara, borra una màscara o converteix una màscara en una selecció. Per a més informació sobre màscares de capa i com utilitzar-les, vegeu la secció Màscares de capa.

7.21.1. Activació del submenú

  • Accediu al submenú des del menú de la imatge CapesMàscara

7.21.2. El contingut del submenú «Màscara»

El submenú Màscara conté les ordres següents: