5. MODIFICACIONS

Podeu copiar i distribuir una versió modificada del document sota les condicions de les seccions 3 i 4 anteriors, sempre que allibereu la versió modificada sota aquesta mateixa llicència, amb la versió modificada fent el rol del Document, per tant donant llicència de distribució i modificació de la versió modificada a qualsevol que en posseeixi una còpia. A més, heu de fer el següent en la versió modificada:

 1. Feu servir en la portada (i en les cobertes, si n'hi ha) un títol diferent del títol del Document i de les seves versions anteriors (que, si n'hi ha, han d'estar llistades en la secció historial del Document). Podeu usar el mateix títol de versions anteriors a l'original sempre que qui les va publicar originalment us atorgui permís.
 2. Esmenteu en la portada, com a autors, una o més persones o entitats responsables de l'autoria de les modificacions de la versió modificada, juntament amb almenys cinc dels autors principals del document (tots els seus autors principals, si n'hi ha menys de cinc), tret que aquests us eximeixin de tal requisit.
 3. Mostreu en la portada el nom de l'editor de la versió modificada, com a editor.
 4. Preserveu tots els avisos de copyright del document.
 5. Afegiu, al costat dels altres avisos de copyright, un avís de copyright adequat per a les vostres modificacions.
 6. Incloeu, immediatament després dels avisos de copyright, una nota de llicència donant el permís per a usar la versió modificada sota els termes d'aquesta llicència, com es mostra en l'Apèndix de més avall.
 7. Conserveu en aquesta nota de llicència la llista completa de les seccions inalterables i els textos de coberta requerits en la nota de la llicència del Document.
 8. Incloeu-hi una còpia no alterada d'aquesta llicència.
 9. Conserveu la secció titulada «Historial», conserveu-ne el títol, i afegiu-hi un element que declari almenys el títol, l'any, els nous autors i l'editor de la versió modificada, tal com figuren en la portada. Si no hi ha una secció titulada «Historial» en el document, creeu-ne una establint el títol, l'any, els autors i l'editor del document, tal com figuren en la portada, i afegiu-hi a més un element que descrigui la versió modificada, com s'afirma en la frase anterior.
 10. Conserveu l'adreça de xarxa, si n'hi ha, donada en el Document per a l'accés públic a una còpia transparent d'aquest, així com les altres adreces de xarxa donades en el Document per a versions anteriors en les quals estigués basat. Poden situar-se en la secció «Historial». Podeu ometre la ubicació en xarxa d'un treball que hagi estat publicat almenys quatre anys abans que el Document mateix, o si l'editor original d'aquesta versió dona permís.
 11. En qualsevol secció titulada «Agraïments» o «Dedicatòries», conserveu el títol de la secció i conserveu-hi tota la substància i el to dels agraïments o dedicatòries incloses per cada contribuent.
 12. Conserveu totes les seccions inalterables del Document, sense alterar-ne el text ni els títols. Els números de secció o l'equivalent no són considerats part dels títols de la secció.
 13. Esborreu qualsevol secció titulada «Aprovacions ('Endorsements')». Aquestes seccions no poden ser incloses en les versions modificades.
 14. No poseu a cap secció existent el títol d'«Aprovacions ('Endorsements')» ni cap títol que entri en conflicte amb el d'alguna secció invariant.
 15. Conserveu totes les limitacions de garantia.

Si la versió modificada inclou seccions o apèndixs nous que es poden entendre com a seccions secundàries i no contenen material copiat del document, podeu opcionalment designar algunes o totes aquestes seccions com a inalterables. Per a fer-ho, afegiu els títols a la llista de seccions inalterables en la nota de llicència de la versió modificada. Aquests títols han de ser diferents de qualsevol altre títol de secció.

Podeu afegir una secció titulada «Aprovacions ('Endorsements')», sempre que contingui únicament aprovacions de la vostra versió modificada per altres fonts, per exemple, declaracions d'experts o que el text ha estat aprovat per una organització com la definició oficial d'un estàndard.

Podeu afegir un passatge de fins a cinc paraules com a text de coberta davantera i un passatge de fins a 25 paraules com a text de coberta posterior en la versió modificada. Una entitat només pot afegir (o fer que s'afegeixi) un passatge al text de coberta davantera i un al de coberta posterior. Si el document ja inclou textos de cobertes afegits prèviament per vós o per la mateixa entitat que representeu, no podeu afegir-ne un altre; però podeu reemplaçar l'anterior, amb permís explícit de l'editor que el va agregar.

Amb aquesta llicència ni els autor(s) ni els editor(s) del document donen permís per a usar els seus noms per a publicitat ni per a assegurar o implicar aprovació de qualsevol versió modificada.