3.7. Pixela

3.7.1. Visió general

Figura 17.22. Exemple del filtre «Pixela»

Exemple del filtre «Pixela»

Original

Exemple del filtre «Pixela»

«Pixela» aplicat


El filtre Pixela proporciona una imatge dividida en múltiples blocs de color. L'efecte és similar al que es veu a la televisió quan desdibuixa la cara o els ulls d'una persona per a protegir la seva identitat. Permet un efecte «Abraham Lincoln effect»: mireu (en anglès) [BACH04].

3.7.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresDifuminaPixela…

3.7.3. Opcions

Figura 17.23. Opcions del filtre«Pixela»

Opcions del filtre«Pixela»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Forma

PENDENT. No funciona

Amplada del bloc, Alçada del píxel

Aquí podeu fixar l'amplada i l'alçada desitjada dels blocs, en píxels.

Per defecte, l'amplada i l'alçada estan vinculades, s'indica amb el símbol de la cadena al costat de les caselles d'entrada. Per a establir l'amplada i l'alçada per separat, feu clic al símbol de la cadena.

Proporció de la mida de la X, Proporció de la mida de la Y

Relació de la mida horitzontal/vertical (0.000-1.000) d'un píxel dins d'un bloc. El valor per defecte és 1.000. El nombre de blocs roman igual; de manera que, si canvieu la relació, els canvis de mida de bloc i els píxels que falten es reemplacen amb el color de fons.

Color de fons

El fons per defecte és el de la caixa d'eines. Podeu canviar-lo fent clic a l'origen del color o seleccionant un color utilitzant l'eina pipeta a la dreta.