3.4. Pixela

3.4.1. Visió general

Figura 17.16. Exemple del filtre Pixela

Exemple del filtre Pixela

Original

Exemple del filtre Pixela

Pixela aplicat


El filtre Pixela proporciona una imatge dividida en múltiples blocs de color. L'efecte és similar al que es veu a la televisió quan desdibuixa la cara o els ulls d'una persona per protegir la seva identitat. Permet un efecte Abraham Lincoln effect: mireu (en anglès) [BACH04].

3.4.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresDifuminaPixela…

3.4.3. Opcions

Figura 17.17. Opcions del filtrePixela

Opcions del filtrePixela

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són comunes en els filtres basats en el GEGL. Consulteu Secció 2, “Característiques comunes”.

Forma

PENDENT. No funciona

Amplada del bloc, Alçada del píxel

Aquí podeu fixar l'amplada i l'alçada desitjada dels blocs, en píxels.

Per defecte, l'amplada i l'alçada estan vinculades, s'indica amb el símbol de la cadena al costat de les caselles d'entrada. Per establir l'amplada i l'alçada per separat, feu clic al símbol de la cadena.

Proporció de la mida de la X, Proporció de la mida de la Y

Relació de la mida horitzontal/vertical (0.000-1.000) d'un píxel dins d'un bloc. El valor per defecte és 1.000. El nombre de blocs roman igual; de manera que, si canvieu la relació, els canvis de mida de bloc i els píxels que falten es reemplacen amb el color de fons.

Color de fons

El fons per defecte és el de la caixa d'eines. Podeu canviar-lo fent clic a l'origen del color o seleccionant un color utilitzant l'eina pipeta a la dreta.

Usa la selecció com a entrada

Si està seleccionada aquesta opció, el filtre només utilitzarà píxels de la selecció.

Ús de tota la capa com a entrada

Si se selecciona aquesta opció, el filtre utilitzarà píxels adjacents a la selecció per crear una vora més progressiva.

Esquerra: només selecció Dreta: capa completa