3.5. Pixela

3.5.1. Visió general

Figura 17.18. Exemple del filtre Pixela

Exemple del filtre Pixela

Original

Exemple del filtre Pixela

Pixela aplicat


El filtre Pixela proporciona una imatge dividida en múltiples blocs de color. L'efecte és similar al que es veu a la televisió quan desdibuixa la cara o els ulls d'una persona per protegir la seva identitat. Permet un efecte Abraham Lincoln effect: mireu (en anglès) [BACH04].

3.5.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresDifuminaPixela…

3.5.3. Opcions

Figura 17.19. Opcions del filtrePixela

Opcions del filtrePixela

Presets

This option is common to GEGL-based filters. Please refer to Secció 2, “Característiques comunes”.

Forma

PENDENT. No funciona

Amplada del bloc, Alçada del píxel

Aquí podeu fixar l'amplada i l'alçada desitjada dels blocs, en píxels.

Per defecte, l'amplada i l'alçada estan vinculades, s'indica amb el símbol de la cadena al costat de les caselles d'entrada. Per establir l'amplada i l'alçada per separat, feu clic al símbol de la cadena.

Proporció de la mida de la X, Proporció de la mida de la Y

Relació de la mida horitzontal/vertical (0.000-1.000) d'un píxel dins d'un bloc. El valor per defecte és 1.000. El nombre de blocs roman igual; de manera que, si canvieu la relació, els canvis de mida de bloc i els píxels que falten es reemplacen amb el color de fons.

Color de fons

El fons per defecte és el de la caixa d'eines. Podeu canviar-lo fent clic a l'origen del color o seleccionant un color utilitzant l'eina pipeta a la dreta.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.