5.6. Camins i text

Figura 7.14. Text convertit en camí

Text convertit en camí

Text convertit en camí i després transformat amb l'eina perspectiva.

Text convertit en camí

El camí anterior, traçat amb un pinzell difús i després mapejat, utilitzant el filtre Mapa de degradat amb el degradat «Yellow Contrast».


A text item created using the Text tool can be transformed into a path using the Path from Text command in the context menu of the Text tool. This can be useful for several purposes, including: