14.9. Soroll sòlid

14.9.1. Visió general

Figura 17.346. Exemple de soroll sòlid turbulent

Exemple de soroll sòlid turbulent

Aplicació del filtre «Soroll sòlid»


El soroll sòlid és un generador de textura. Recordeu que aquest soroll és sempre gris, inclús si s'aplica en una imatge amb moltes coloraines (no importa l'aspecte de la imatge original, aquest filtre sobreescriu completament qualsevol fons existent de la capa a la qual s'aplica). Aquesta és també una bona eina per a crear mapes de desplaçament per a l'eina Transformació per deformació o per al filtre Mapa de relleu. Amb l'activació dels paràmetres de «turbulència», els resultats s'assemblen una mica a núvols reals.

14.9.2. Activació del filtre

Aquest filtre el podeu trobar al menú a FiltresComponSorollSoroll sòlid....

14.9.3. Opcions

Figura 17.347. Opcions del filtre «Soroll sòlid»

Opcions del filtre «Soroll sòlid»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Mida X, Mida Y

Aquests lliscadors controlen la mida i la proporció de les formes del soroll en les direccions X (horitzontal) i Y (vertical). El rang va de 0,1 a 16,0.

Detall

Aquest control augmenta el nivell de detall a la textura de soroll sòlid. El valor més alt dona el nivell de detall més gran, el soroll sembla que estigui fet d'esprai o de petites partícules, i crea una sensació de duresa. Un valor baix crea una textura més suau i nuvolosa.

Enrajolat

Si marqueu Enrajolat obtindreu un soroll que podreu utilitzar com a rajoles. Per exemple, podreu utilitzar-lo com a fons d'una pàgina HTML i les vores de les rajoles s'uniran a la perfecció.

Turbulent

Si marqueu aquesta opció obtindreu efectes molt interessants, quelcom molt similar a l'oli dins l'aigua, o als núvols de fum, o als teixits vius, o bé a una taca de Rorschach.

Llavor aleatòria

Aquest filtre controla l'aleatorietat del filtre. Si s'utilitza la mateixa llavor aleatòria en la mateixa situació, el filtre produirà el mateix resultat. Una llavor diferent produeix resultats diferents. S'hi pot introduir una llavor aleatòria de forma manual o de forma aleatòria fent clic al botó Llavor nova.