14.12. Escaquer

14.12.1. Visió general

Figura 17.351. Exemple del filtre Escaquer

Exemple del filtre Escaquer

Aplicació del filtre «Escaquer»


Aquest filtre crea un patró d'escaquer reemplaçant el contingut de la capa. Per defecte, s'utilitzen els colors del primer pla i del i fons de la caixa d'eines.

14.12.2. Activació del filtre

El filtre es pot trobar al menú FiltresComponPatróEscaquer...

14.12.3. Opcions

Figura 17.352. Opcions per al filtre «Escaquer (llegat)»

Opcions per al filtre «Escaquer (llegat)»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Amplada, alçada

Amb aquestes opcions podeu ajustar la mida del quadre vertical/horitzontal de l'escaquer en píxels.

Si augmenta l'amplada o l'alçada només es crearan franges horitzontals o verticals.

Desplaçament X, Desplaçament Y

Aquestes opcions desplacen els quadrats horitzontalment (X) o verticalment (Y). Els límits de valor són els límits de la pantalla.

Color 1, Color 2

El color per defecte 1 és el color del primer pla de la caixa d'eines. El color per defecte 2 és el color del fons de la caixa d'eines.

Podeu canviar aquests colors fent clic al mostrari o mitjançant el comptagotes de la dreta. La mida del comptagotes es pot definir a la finestra d'operació GEGL, a la casella de la caixa d'eines.