16.4. Ondulació

16.4.1. Resum

Figura 17.427. Exemple pel filtre «Ondular»

Exemple pel filtre «Ondular»

Imatge original

Exemple pel filtre «Ondular»

Un fotograma «Ondulat»


16.4.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú de la finestra de la imatge a FiltresAnimacióOndulació….

16.4.3. Opcions

Figura 17.428. Opcions d'«Ondulació»

Opcions d'«Ondulació»

Intensitat de l'ondulació

PENDENT

Nombre de fotogrames

PENDENT

Comportament de les vores

PENDENT