16.4. Ondulació

16.4.1. Resum

Figura 17.416. Exemple pel filtre Ondular

Exemple pel filtre Ondular

Imatge original

Exemple pel filtre Ondular

Un fotograma Ondulat


16.4.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú de la finestra de la imatge a FiltresAnimacióOndulació….

16.4.3. Opcions

Figura 17.417. Opcions d'Ondulació

Opcions d'Ondulació

Intensitat de l'ondulació

PENDENT

Nombre de fotogrames

PENDENT

Comportament de les vores

PENDENT