12.2. Afegeix un bisell

12.2.1. Visió general

Figura 17.256. Exemple del filtre «Afegeix un bisell»

Exemple del filtre «Afegeix un bisell»

Imatge original, el rectangle acolorit està seleccionat

Exemple del filtre «Afegeix un bisell»

Aplicació del filtre «Afegeix un bisell»


Aquest filtre afegeix un lleuger bisell a una imatge utilitzant un mapa de relleu (mireu més a baix). Si hi ha una selecció activa, estarà bisellada. Si no hi ha selecció, el filtre no té cap efecte.

Figura 17.257. Un altre exemple d'«Afegeix un bisell», amb el mapa de relleu

Un altre exemple d'«Afegeix un bisell», amb el mapa de relleu

Imatge original

Un altre exemple d'«Afegeix un bisell», amb el mapa de relleu

Mapa de relleu

Un altre exemple d'«Afegeix un bisell», amb el mapa de relleu

S'ha aplicat el filtre


12.2.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre en el menú FiltresDecoraAfegeix un bisell….

12.2.3. Opcions

Figura 17.258. Opcions d'«Afegeix un bisell»

Opcions d'«Afegeix un bisell»

Gruix

Podeu especificar el gruix del bisell, en píxels. El màxim és de 30 píxels.

Treballa en una còpia

Si està marcada, el filtre crea una nova finestra que conté una còpia de la imatge. La imatge original romandrà sense canvis.

Conserva la capa del relleu

Quan se selecciona aquesta opció, es mantindrà el mapa de relleu generat com una capa nova no visible en el diàleg de capes: