10.5. El submenú Python-Fu

Figura 16.245. El submenú Python-Fu

El submenú Python-Fu

De manera predeterminada aquest submenú només conté la consola Python-Fu.

Python-Fu és un conjunt de mòduls de Python que actuen com a contenidor per a libgimp i permeten l'escriptura de connectors per a GIMP.

10.5.1. Activar el submenú

 • Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra del menú de la imatge amb FiltresPython-Fu

10.5.2. La consola Python

La consola de Python-Fu és una finestra de diàleg que executa una consola Python (una consola Python en mode interactiu). Aquesta consola està configurada per a fer ús de la biblioteca interna de rutines de GIMP libgimp.

Podeu usar la consola Python-Fu per a provar interactivament les ordres Python.

La consola consisteix en una gran finestra principal desplaçable per a l'entrada i la sortida, on podeu escriure les ordres Python. Quan escriviu una ordre Python i premeu la tecla Retorn, l'ordre s'executa mitjançant l'intèrpret Python. La sortida de l'ordre, així com el seu valor resultant (i el missatge d'error, si n'hi ha) es mostraran en la finestra principal.

Figura 16.246. La consola Python

La consola Python

Els botons de la consola Python-Fu

Desa

Aquesta ordre us permet desar el contingut de la finestra principal, que és l'entrada i la sortida de la consola Python-Fu (incloent-hi el «prompt» >>>).

Neteja

When you click on this button, the content of the main window will be removed. Note that you can't get back the removed content using the Save command.

Navega

Quan s'hi fa clic, apareix el navegador de procediments, amb un botó addicional Aplica en la part inferior de la finestra.

Quan premeu el botó Aplica en el navegador de procediments, en la finestra de la consola s'enganxarà una crida al procediment seleccionat com a ordre Python:

Procediment PDB aplicat

Ara heu de reemplaçar els noms de paràmetre (aquí: amplada, alçada i tipus) amb els valors reals, per exemple:

image = pdb.gimp_image_new(400, 300, RGB)

Llavors premeu Retorn per a executar l'ordre.

You can (and should!) use the constants you find in the description of the procedure's parameters, for example RGB-IMAGE or OVERLAY-MODE. But note that you have to replace hyphens (-) with underscores (_): RGB_IMAGE, OVERLAY_MODE.

[Suggeriment] Suggeriment

Python-Fu no es limita a les crides de procediments des de la PDB (base de dades de procediments de GIMP). Per a crear un objecte d'imatge nou com el de l'exemple de dalt, també podeu escriure

       image = gimp.Image(width, height, type)
      

(amb els valors reals per l'amplada, l'alçada i el tipus).

Tanca

En prémer aquest botó es tanca la consola.