7.6. Soroll RGB

7.6.1. Resum

Figura 17.149. Exemple d'aplicació del filtre «Soroll RGB»

Exemple d'aplicació del filtre «Soroll RGB»

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre «Soroll RGB»

Filtre «Soroll RGB» aplicat


El filtre Soroll RGB aplica soroll distribuït regularment sobre una capa o una selecció. Fa servir el mode de color RGB per generar el soroll, que s'aplica als valors de vermell, verd i blau de cada píxel. Per distribució regular s'entén que la majoria dels píxels afectats només reben una mica de soroll, alhora que uns pocs píxels reben valors més extrems. Si s'aplica aquest filtre a una imatge omplerta d'un gris sòlid i es consulta l'histograma, el resultat serà una corba gaussiana clàssica en forma de campana.

El resultat és un soroll d'aspecte molt natural.

El filtre no funciona amb imatges indexades.

7.6.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresSorollSoroll RGB….

7.6.3. Opcions

Figura 17.150. Opcions del filtre «Soroll RGB»

Opcions del filtre «Soroll RGB»

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Soroll correlatiu

El soroll pot ser additiu (sense correlacionar) o multiplicatiu (correlatiu, també conegut com a soroll pigallat). Quan es marca aquesta opció, es multiplica el valor de cada canal de color per un valor amb distribució regular. Per tant, el resultat depèn dels valors de cada canal. Un valor superior produeix més soroll, i els colors foscos (valors baixos) tendeixen a mantenir-se foscos.

RGB independent

Quan se selecciona aquest botó d'opció, es pot moure cada lliscador d'RGB independentment. En cas contrari, tots els lliscadors RGB es mouen alhora. Aleshores, el mateix soroll relatiu s'aplica a tots els canals de cada píxel. Per tant, el to de color dels píxels no queda gaire afectat.

RGB lineal

Opera amb dades linealitzades de color RGB.

Distribució gaussiana

Utilitzeu una distribució de soroll gaussià. Si no està marcat, es farà servir una distribució lineal del soroll.

Vermell, Verd, Blau, Alfa

Aquests lliscadors i caselles d'entrada adjacents permeten ajustar el nivell de soroll (0.00 - 1.00) de cada canal. L'opció canal alfa només apareix si la capa conté un canal alfa. En el cas d'una imatge en escala de grisos, es veu Gris en comptes dels lliscadors de color.

El valor definit amb aquests lliscadors de fet determina la desviació estàndard de la distribució normal del soroll aplicat. La desviació estàndard utilitzada és la meitat del valor definit (on 1 és la distància entre el valor més alt i més baix possible d'un canal).