7.6. Soroll RGB

7.6.1. Resum

Figura 17.158. Exemple d'aplicació del filtre «Soroll RGB»

Exemple d'aplicació del filtre «Soroll RGB»

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre «Soroll RGB»

Filtre «Soroll RGB» aplicat


The RGB Noise filter adds a normally distributed noise to a layer or a selection. It uses the RGB color model to produce the noise (noise is added to red, green and blue values of each pixel). A normal distribution means, that only slight noise is added to the most pixels in the affected area, while less pixels are affected by more extreme values. (If you apply this filter to an image filled with a solid gray color and then look at its histogram, you will see a classic bell-shaped Gaussian curve.)

El resultat és un soroll d'aspecte molt natural.

7.6.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresSorollSoroll RGB….

7.6.3. Opcions

Figura 17.159. Opcions del filtre «Soroll RGB»

Opcions del filtre «Soroll RGB»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Soroll correlatiu

El soroll pot ser additiu (no correlacionat) o multiplicatiu (correlatiu, també conegut com a soroll pigallat). Quan es marca aquesta opció, es multiplica el valor de cada canal per un valor amb distribució regular. Per tant, el resultat depèn dels valors de cada canal. Un valor superior produeix més soroll, i els colors foscos (valors baixos) tendeixen a romandre foscos.

RGB independent

Quan se selecciona aquest botó, podeu moure cada lliscador RGB per separat. En cas contrari, els lliscadors R, G i B es substituiran per un únic lliscador. Aleshores s'hi afegirà el mateix soroll relatiu a tots els canals de cada píxel, de manera que el to dels píxels no canvia gaire.

RGB lineal

Opera amb dades linealitzades de color RGB.

Distribució gaussiana

Utilitzeu una distribució de soroll gaussià. Si no està marcat, es farà servir una distribució lineal del soroll.

Vermell, Verd, Blau, Alfa

Aquestes lliscadors horitzontals i les caselles d'entrada adjacents permeten establir el nivell de soroll (0,00 - 1,00) a cada canal.

El valor definit amb aquests lliscadors de fet determina la desviació estàndard de la distribució normal del soroll aplicat. La desviació estàndard utilitzada és la meitat del valor definit (on 1 és la distància entre el valor més alt i més baix possible d'un canal).

Llavor aleatòria

Controla l'aleatorietat del soroll. Si s'utilitza la mateixa llavor aleatòria en la mateixa situació, el filtre produeix exactament el mateix resultat. Una llavor aleatòria diferent un produeix resultat diferent. La llavor aleatòria es pot introduir manualment o generar-la aleatòriament prement el botó Llavor nova.