4.7. Canvia el mode

Les imatges poden ser de diferents tipus i servir per a objectius diferents. A vegades, una mida petita és important (per a llocs web), i altres vegades voleu mantenir una gran profunditat de color (per exemple, un retrat familiar). El GIMP pot fer tot això i més, principalment convertint entre tres modes fonamentals, com es veu en aquest menú. Per a canviar la imatge a un d'aquests modes, obriu-la, seguiu el menú i feu clic en el mode que vulgueu.

Figura 3.32. Diàleg per a canviar el mode

Diàleg per a canviar el mode

RGB: Aquest és el mode predeterminat, s'utilitza per a imatges d'alta qualitat i és capaç de mostrar milions de colors. És també el mode adequat per a la major part dels vostres treballs amb imatges, incloent-hi ajustar la mida, escapçar i fins i tot capgirar. En el mode RGB, cada píxel conté tres components diferents: R->vermell, G->verd, B->blau. Cada un pot tenir un valor d'intensitat de 0 a 255. El que veieu en cada píxel és una combinació additiva d'aquests tres components.

Indexat: generalment és el mode usat quan interessa la mida del fitxer o quan treballeu amb imatges amb pocs colors. Implica usar un nombre fix de colors (256 o menys) per a representar els colors de la imatge sencera. De manera predeterminada, quan canvieu una imatge de paleta, el GIMP genera una «Paleta òptima» per a representar millor la imatge.

Figura 3.33. Diàleg «Converteix la imatge a colors indexats»

Diàleg «Converteix la imatge a colors indexats»

Com és d'esperar, atès que la informació necessària per a representar el color de cada píxel és menor, la mida del fitxer és més petita. No obstant això, a vegades hi ha opcions en diversos menús que apareixen en gris, sense cap raó clara. Generalment això vol dir que el filtre o l'opció no es pot aplicar sobre la imatge en el mode actiu. Canviant el mode a RGB, remarcat a dalt, s'hauria de solucionar aquest inconvenient. Si el mode RGB no funciona, potser l'opció que intenteu fer servir requereix que la capa tingui la capacitat de ser transparent. Això es pot fer fàcilment amb CapesTransparènciaAfegeix un canal alfa.

Figura 3.34. Afegeix un canal alfa

Afegeix un canal alfa

Escala de grisos: les imatges en escala de grisos només tenen matisos de gris. Aquest mode té alguns usos específics i necessita menys espai en el disc dur en alguns formats, però no és recomanable per a ús general, ja que moltes aplicacions no l'admeten.

No cal convertir una imatge a un mode específic abans de desar-la en el vostre format preferit, ja que el GIMP és prou intel·ligent per a exportar-la com toca.