10. Degradats

Figura 7.23. Alguns exemples de degradats del GIMP.

Alguns exemples de degradats del GIMP.

Els degradats de dalt a baix: entre els dos colors (RGB); FG a BG (RGB); Espectre de saturació complet; Cefalea nauseabunda; Marrons; Quatre barres


Un degradat és un conjunt de colors ordenats linealment. L'ús més bàsic dels degradats es fa amb l'eina Degradat, a vegades anomenada «eina farcit degradat»: funciona omplint la selecció amb els colors d'un degradat. Teniu moltes opcions per controlar la manera en què els colors del degradat es disposen dins de la selecció. També hi ha altres maneres importants d'usar els degradats, incloent-hi:

Pintar amb un degradat

Cada una de les eines de pintura bàsiques del GIMP us permet l'opció d'usar els colors d'un degradat. Això us permet crear pinzellades que canvien el color d'un extrem a l'altre.

El filtre de mapa de degradat

Aquest filtre està ara en el menú Colors, i us permet «acolorir» una imatge utilitzant la intensitat de color de cada punt amb el color corresponent del degradat actiu (la intensitat 0, molt fosca, es reemplaça amb el color més a l'esquerra del degradat, progressivament, fins a la intensitat 255, molt clara, reemplaçada pel color més a la dreta del degradat). Consulteu la Secció 8.40, «Mapa del degradat» per a més informació.

Quan instal·leu el GIMP, ve proveït d'una gran quantitat de degradats interessants, i podeu afegir-n'hi de nous creant-los o baixant-los d'altres fonts. Podeu accedir al conjunt de tots els degradats disponibles usant el diàleg Degradats, un diàleg encastable que podeu activar quan el necessiteu, o mantenir-lo com una pestanya en un acoblador. El «degradat actiu», usat en la majoria de les operacions relacionades amb degradats, es mostra a l'àrea de Pinzells/Patrons/Degradats de la caixa d'eines. Una manera alternativa d'obrir el diàleg de degradat és fer clic sobre el símbol del degradat de la caixa d'eines.

Uns quants exemples ràpids de treball amb els degradats (per a més informació consulteu l'eina Degradat):

Algunes coses útils que cal saber sobre els degradats del GIMP:

Els degradats que proporciona el GIMP s'emmagatzemen en una carpeta gradients del sistema. Per defecte, els degradats creats per l'usuari s'emmagatzemen en una carpeta anomenada gradients en el vostre directori personal del GIMP. Qualsevol fitxer de degradat (amb l'extensió .ggr) situat en aquestes carpetes es carregarà automàticament quan inicieu el GIMP. Podeu afegir més directoris en el camí de cerca de degradats, si voleu, a la pestanya de degradats de Directoris del diàleg de preferències.

El GIMP també pot carregar fitxers de degradat en format SVG, utilitzat per molts programes de gràfics vectorials. Per fer que el GIMP carregui un fitxer de degradat SVG, n'hi ha prou amb col·locar-lo a la carpeta gradients del vostre directori personal del GIMP o en qualsevol altra carpeta que estigui en el vostre camí de cerca de degradats.

[Suggeriment] Suggeriment

Podeu trobar una gran quantitat de degradats interessants en format SVG a la web, en particular en OpenClipArt Gradients [OPENCLIPART-GRADIENT]. No us serà possible saber com es veuen els degradats tret que el vostre navegador admeti gràfics SVG, però sí que els podreu baixar.