8.61. Càlid…

8.61.1. Resum

This command identifies and modifies pixels which might cause problems when displayed on PAL or NTSC TV screens.

8.61.2. Activating the filter

You can access this command from the main menu through ColorsHot….

Aquesta ordre només funciona sobre imatges en mode RGB, i només si la capa activa no té un canal alfa. D'una altra manera, l'entrada del menú està deshabilitada i en gris.

8.61.3. Opcions

Figura 16.264. Opcions del filtre «Càlid»

Opcions del filtre «Càlid»

Mode

Podeu seleccionar el mode de TV: PAL o NTSC.

Acció

Here you can select the method used to remove hot pixels.

  • Reduce Luminance

  • Redueix la saturació

  • Ennegreix: això converteix els píxels càlids en negre.

Crea una nova capa

When this option is checked, work is performed on a new layer instead of the active layer.