8.58. Càlid…

8.58.1. Resum

Aquesta ordre identifica i modifica els píxels que poden causar problemes en mostrar-se en pantalles de televisió PAL o NTSC.

8.58.2. Activa l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb ColorsCàlid….

Aquesta ordre només funciona sobre imatges en mode RGB, i només si la capa activa no té un canal alfa. D'una altra manera, l'entrada del menú està deshabilitada i en gris.

8.58.3. Opcions

Figura 16.251. Opcions del filtre «Càlid»

Opcions del filtre «Càlid»

Mode

Podeu seleccionar el mode de TV: PAL o NTSC.

Acció

Podeu seleccionar:

  • Redueix la lluminositat

  • Redueix la saturació

  • Ennegreix: això converteix els píxels càlids en negre.

Crea una nova capa

Amb aquesta opció, el treball es farà en una capa nova en lloc de fer-se en la imatge. Això us donarà tranquil·litat!