3.8. Pinzell MyPaint

Figura 14.78. Pinzell del MyPaint

Pinzell del MyPaint

MyPaint is a free painting program that comes with a lot of brushes. Libmypaint has been modified in 2016 in a form that can be used by other programs. GIMP 2.10 can use these brushes.

Podeu trobar moltes col·leccions de pinzells MyPaint per tot el web, en format comprimit, sovint en un fitxer .zip. Descomprimiu aquest fitxer en una carpeta temporal.

3.8.1. Instal·lació dels pinzells MyPaint

Primer aneu a PreferènciesCarpetesPinzells MyPaint. Llavors, trobareu el camí cap a la vostra carpeta personal Mypaint.

 • Under Linux: /home/YourUserName/.mypaint/brushes. Take good note it is a hidden directory.

  Obriu el vostre navegador de fitxers. Marqueu l'opció «Mostra els fitxers ocults». Aneu a la carpeta personal MyPaint. Si encara no existeix, cal crear-la, amb el directori de pinzells a dins.

  Copy-paste all the unzipped files from your temp folder to home/YourUserName/.mypaint/brushes.

 • Under Windows 10: C:\Users\your-user-name\.mypaint\brushes. Click on this item to select it and click on the icon that opens a file browser. In the root of your home folder, create a new folder "mypaint". The MyPaint path in Preferences becomes C:\Users\your-user-name\mypaint.

  Copy-paste all the unzipped files from your temp folder to C:\Users\your-user-name\mypaint.

Activeu l'eina: hauríeu de tenir una icona del pinzell MyPaint al quadre de diàleg d'opcions de l'eina. Feu clic a aquesta icona per a mostrar tots els pinzells MyPaint.

3.8.2. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per a activar l'eina:

 • Des del menú imatge: EinesEines de pinturaPinzell MyPaint,

 • L'eina s'activa fent clic a la icona eina:

 • o fent clic a la tecla drecera Y.

3.8.3. Opcions

Figura 14.79. Opcions de l'eina Pinzell MyPaint

Opcions de l'eina Pinzell MyPaint

Podeu accedir a les opcions d'eines disponibles fent doble clic a la icona eina pinzell del MyPaint.

Les opcions poden actuar d'acord amb el pinzell MyPaint que utilitzeu.

Opacitat

Per a establir l'opacitat del pinzell (0.0 - 100.0). L'opacitat depèn d'una base: mireu a sota.

Pinzellada suau

Si aquesta opció està marcada, les pinzellades seran més suaus. Hi ha dues opcions disponibles:

 • Quality: Depth of smoothing.

 • Weight: Gravity of the pen.

Pinzell

Es mostra la icona del pinzell actiu. Si hi feu clic, es mostrarà el MyPaint i podreu seleccionar un altre pinzell

Figura 14.80. Una col·lecció de pinzells MyPaint

Una col·lecció de pinzells MyPaint

In the bottom bar of the dialog, you have buttons for smaller or larger icons, and view as list or as grid. The right most button opens the MyPaint Brushes Dialog.

Esborra amb aquest pinzell

Si aquesta opció està marcada, el pinzell actua com a goma d'esborrar. Pel que fa a l'eina Goma d'esborrar, les àrees esborrades són transparents si hi ha una capa alfa, teniu el color de fons si no hi ha cap capa alfa.

Radi

Per a establir el radi del pinzell.

Opacitat de base

Aquests valors (0.00 - 2.00) són factors multiplicadors: si, per exemple, establiu aquesta opció a 0.50, la màxima opacitat esdevé 100 * 0.50 = 50, tot i que encara és 100.0 a l'opció d'opacitat.

Taula 14.1. Exemple d'opacitat de base

Base Opacity

Opacitat
100 50 25
1.00

=100

=50

=25

0.50

=50

=25

=12.5

2.00

=100

=100

=50


L'opacitat base pot excedir de 1,00 fins a 2,00. Per descomptat, l'opacitat no pot superar els 100. En l'exemple, podeu veure que una opció d'opacitat superior a 50 (100 * 2.00 = 200) és de fet una opacitat de 100, i 25 * 200 = 50 equival a 50 * 1.00 = 50 . Però aquesta possibilitat és útil quan el pinzell Mypaint té una opacitat per defecte inferior a 100.

Duresa

The harder the brush the sharper the brush. When you reduce hardness, the Mypaint brush may not act if the brush size is too small.

Figura 14.81. Exemple de duresa

Exemple de duresa

Aquest pinzell MyPaint no actua quan la duresa és inferior a 0,70.