3.8. Difuminat en moviment d'ampliació/reducció

3.8.1. Visió general

Figura 17.24. Filtre Difuminat en moviment d'ampliació/reducció

Filtre Difuminat en moviment d'ampliació/reducció

Original

Filtre Difuminat en moviment d'ampliació/reducció

Aplicació del difuminat


El nom d'aquest filtre hauria de ser Radial. Crea un difuminat en totes direccions al voltant d'un centre. El centre per defecte és el centre de la capa o la selecció. Podeu establir un centre en algun lloc de la capa i aquest centre s'aplicarà a la capa o a una selecció si existeix.

3.8.2. Opcions

Figura 17.25. Opcions del filtreDifuminat en moviment

Opcions del filtreDifuminat en moviment

Predefinit, Previsualització, Divideix la previsualització

Aquestes opcions són comunes en els filtres basats en el GEGL. Consulteu Secció 2, “Característiques comunes”.

Centre X, Centre Y

Podeu establir el centre del zoom. Els lliscadors i els botons de gir controlen la posició del centre del zoom en l'eix horitzontal i vertical. També podeu fer clic al botó rectangle amb una fletxa a la dreta i, a continuació, feu clic a la imatge per seleccionar les coordenades.

Factor difuminat

El factor d'augment donarà més difuminat en totes les direccions del zoom.

Use selection/entire layer as input

Explained in Secció 3.4, “Pixela”.

On-canvas controls

This option (default) allows you to modify blur settings directly on canvas, for easier visual tweaking of blur settings. It displays a line with handle on both ends to vary center and blurring factor.

Press Alt key to vary center only.

Press Ctrl key to vary blurring factor only.