2. Modes de la capa

El GIMP té vint-i-un modes de la capa. Els modes de la capa també s'anomenen modes de fusió. En seleccionar un mode capa canvia l'aparença de la capa o de la imatge, segons la capa o capes subjacents. Si només hi ha una capa, el mode capa no té efecte. Ha d'haver-hi almenys dues capes en la imatge per poder usar el mode de capes.

Podeu seleccionar el mode capa en el menú Mode en el diàleg de capes. El GIMP usa el mode capa per determinar com es combinarà cada píxel en la capa superior amb el píxel en la mateixa localització en la capa subjacent.

[Nota] Nota

Hi ha una llista desplegable en les opcions de la caixa d'eines que conté els modes que afecten les eines de pintura d'una manera semblant als modes de la capa. Podeu usar els mateixos modes per pintar els que estan disponibles per capes, i hi ha dos modes més per a les eines de pintura. Consulteu Secció 3.3, “Eines de pintura (llapis, pinzell, aerògraf)”.

Els modes de la capa permeten canvis complexos de color en la imatge. Sovint s'usen amb una capa nova que actua com una espècie de màscara. Per exemple, si poseu una capa blanca sobre una imatge i poseu el mode capa de la capa nova en Saturació, les capes visibles de sota apareixeran en escala de grisos.

[Nota] Nota

Abans de fusionar-se, s’ha eliminat la correcció de gamma de les imatges i s'han convertit de sRGB a lineal. Després de fusionar-se, es converteixen de nou de lineal a sRGB. Tanmateix, abans de convertir-se un altre cop a sRGB, s'aplica l'opacitat.

Figura 8.8. Exemples d'imatges (màscares) per al mode capa

Exemples d'imatges (màscares) per al mode capa

Màscara 1

Exemples d'imatges (màscares) per al mode capa

Màscara 2


Figura 8.9. Exemples d'imatges (fons) per al mode capa

Exemples d'imatges (fons) per al mode capa

Clauer de control remot

Exemples d'imatges (fons) per al mode capa

Ànecs


En les descripcions dels modes de la capa següents, es mostren també les equacions. Això és per als interessats en les matemàtiques dels modes de capes. De totes maneres, no cal entendre les equacions per a usar els modes de capes eficientment.

Les equacions estan en notació curta. Per exemple, l'equació

Equació 8.1. Exemple


significa, Per a cada píxel en la superior (Màscara) i la capa inferior (Imatge), afegeix cada un dels components de color corresponents junts per a formar el color E dels píxels resultants. Els components de color del píxel sempre han d'estar entre 0 i 255.

[Nota] Nota

Tret que la descripció següent indiqui el contrari, un component de color negatiu s'ajusta a 0 i un component de color més gran de 255 s'ajusta a 255.

Els exemples següents mostren els efectes de cada un dels modes.

Com que els resultats de cada mode varien notablement depenent dels colors en les capes, aquestes imatges només donen una idea general de com funcionen els modes. Us animem a provar-los. Podríeu començar amb dues capes similars, una és una còpia de l'altra, però amb alguna lleugera modificació (desenfocada, moguda, girada, escalada, amb els colors invertits, etc.) i observeu què passa amb els modes de la capa.

Normal

Figura 8.10. Exemple del mode capa Normal

Exemple del mode capa Normal

Totes dues imatges es combinen, l'una amb l'altra, amb la mateixa intensitat.

Exemple del mode capa Normal

Amb l'opacitat al 100%, solament es mostra la capa superior quan es fusionen amb Normal.


El mode Normal és el mode capa per defecte. La capa superior cobreix les capes que hi ha per sota. Si voleu veure qualsevol cosa per sota de la capa superior quan useu aquest mode, la capa ha de tenir àrees transparents.

L'equació és:

Equació 8.2. Equació per al mode capa Normal


Dissol

Figura 8.11. Exemple per al mode capa Dissol

Exemple per al mode capa Dissol

Totes dues imatges es combinen, l'una amb l'altra, amb la mateixa intensitat.

Exemple per al mode capa Dissol

Amb l'opacitat al 100%, només es mostra la capa superior quan es fusionen amb Dissol.


El mode Dissol dissol la capa superior en la capa subjacent, dibuixant un patró aleatori de píxels en àrees parcialment transparents. És útil com a mode capa, i també útil com a mode de pintura.

És especialment visible en les vores de la imatge. És més fàcil de veure en una captura de pantalla ampliada. La imatge de l'esquerra mostra el mode capa Normal (ampliat) i la de la dreta mostra les mateixes dues capes en mode Dissol, on es pot veure clarament com s'han dispersat els píxels.

Figura 8.12. Captura de pantalla ampliada

Captura de pantalla ampliada

Mode normal.

Captura de pantalla ampliada

Mode Dissol.


Multiplica

Figura 8.13. Exemple per al mode capa Multiplica

Exemple per al mode capa Multiplica

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Multiplica

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Multiplica multiplica els valors dels píxels de la capa superior amb els de la capa de sota i divideix el resultat per 255. El resultat és normalment una imatge més fosca. Si una de les capes és blanca, la imatge resultant és la mateixa que l'altra capa (1 * I = I). Si una de les capes és negra, la imatge resultant és completament negra (0 * I = 0).

L'equació és:

Equació 8.3. L'equació per al mode capa Multiplica


El mode és commutatiu: l'ordre de les capes no canvia el resultat.

Divideix

Figura 8.14. Exemple per al mode capa Divideix

Exemple per al mode capa Divideix

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Divideix

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Divideix multiplica cada valor del píxel en la capa inferior per 256 i el divideix pel valor de píxel corresponent de la capa superior més un. (Afegint un al denominador s'evita la divisió per zero). La imatge resultant és sovint molt clara, i de vegades sembla cremada.

L'equació és:

Equació 8.4. Equació per al mode capa Divideix


Pantalla

Figura 8.15. Exemple per al mode capa Pantalla

Exemple per al mode capa Pantalla

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Pantalla

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Pantalla inverteix el valor de cada píxel visible en les dues capes de la imatge. (És a dir, a cada un li sostreu 255.) Després els multiplica junts, divideix per 255 i inverteix aquest valor una altra vegada. La imatge resultant és, normalment, més brillant, i a vegades amb un efecte de rentada. L'excepció són les capes negres, que no canvien l'altra capa, i una capa blanca, que dóna com a resultat una imatge blanca. Els colors foscos en la imatge apareixen més transparents.

L'equació és:

Equació 8.5. Equació per al mode capa Pantalla


El mode és commutatiu: l'ordre de les capes no canvia el resultat.

Superposa

Figura 8.16. Exemple per al mode capa Sobreposa

Exemple per al mode capa Sobreposa

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Sobreposa

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Sobreposa inverteix el valor del píxel de la capa inferior, multiplica per dues vegades el valor del píxel de la capa superior, afegeix el valor original del píxel de la capa inferior, divideix per 255, i multiplica pel valor original del píxel de la capa inferior i dividit altra vegada per 255. S'enfosqueix la imatge, però no tant com en el mode Multiplica.

L'equació és: [5]

Equació 8.6. Equació per al mode capa Sobreposa


Aclareix

Figura 8.17. Exemple per al mode capa Aclareix

Exemple per al mode capa Aclareix

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Aclareix

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Aclareix multiplica el valor de píxel de la capa inferior per 256, divideix per l'invers del valor de píxel de la capa superior. La imatge resultant és normalment més clara, però alguns colors podrien ser invertits.

En fotografia, aclarir (dodge) és una tècnica que s'usa en una cambra fosca per incrementar l'exposició en àrees particulars de la imatge. Això fa que apareguin detalls en les ombres. Quan s'usa per a aquest propòsit, pot funcionar millor treballar en imatges en escala de grisos i utilitzant una eina de pintura, en lloc del mode capa.

L'equació és:

Equació 8.7. Equació per al mode capa Aclareix


Crema

Figura 8.18. Exemple per al mode capa Crema

Exemple per al mode capa Crema

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Crema

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Crema inverteix el valor del píxel de la capa inferior, multiplica per 256, divideix per un més el valor del píxel de la capa superior, i inverteix el resultat. Tendeix a enfosquir la imatge, d'una manera similar al mode Multiplica.

En fotografia, és una tècnica que s'usa en la cambra fosca per incrementar l'exposició d'àrees particulars de la imatge. Fa que apareguin detalls en les zones més il·luminades. Quan s'usa per a aquest propòsit, pot funcionar millor treballar amb imatges en escala de grisos i utilitzant una eina de pintura en lloc del mode capa.

L'equació és:

Equació 8.8. Equació per al mode capa Crema


Llum forta

Figura 8.19. Exemple per al mode capa Llum forta

Exemple per al mode capa Llum forta

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Llum forta

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Llum forta és prou complicat perquè l'equació consti de dues parts, una per als colors més foscos i una per als colors més clars. Si el color del píxel de la capa superior és major que 128, les capes es combinen segons la primera fórmula mostrada a baix. Altrament, els valors del píxel de les capes superior i inferior es multipliquen junts i es multipliquen per dos, després es divideixen per 256. Es podria usar aquest mode per a combinar dues fotos i obtenir colors brillants i vores definides.

L'equació és complexa i diferent segons el valor sigui >128 o ≤128:

Equació 8.9. Equació per al mode capa Llum forta, M > 128


Equació 8.10. Equació per al mode capa Llum forta, M ≤ 128


Llum suau

Figura 8.20. Exemple per al mode capa Llum suau

Exemple per al mode capa Llum suau

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Llum suau

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


Llum suau no està relacionat amb Llum forta en res fora del nom, però no tendeix a fer les vores més suaus ni els colors tan brillants. És similar al mode Sobreposa. En algunes versions del GIMP, el mode Sobreposa i el mode Llum suau són idèntics.

L'equació és complicada. Necessita «Rs», el resultat del mode Pantalla:

Equació 8.11. Equació per al mode capa Pantalla


Equació 8.12. Equació per al mode capa Llum suau


Extreu gra

Figura 8.21. Exemple per al mode capa Extreu gra

Exemple per al mode capa Extreu gra

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Extreu gra

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Extreu gra se suposa que serveix per extreure el gra de la imatge des d'una capa per produir una nova capa que és gra pur, però també pot ser útil per donar a les imatges una aparença de relleu. Sostreu el valor del píxel de la capa superior del de la capa inferior i hi afegeix 128.

L'equació és:

Equació 8.13. Equació per al mode capa Extreu gra


Fusiona el gra

Hi ha dos modes més de la capa, que només estan disponibles per a les eines de pintura. Consulteu Modes de pintura per a obtenir informació més detallada.

Figura 8.22. Exemple per al mode capa Fusiona el gra

Exemple per al mode capa Fusiona el gra

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Fusiona el gra

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Fusiona el gra combina una capa amb gra (possiblement una creada amb el mode Extreu gra) en la capa activa, deixant una versió granulada de la capa original. És l'oposat d'Extreu gra. Suma els valors dels píxels de les capes superior i inferior junts i hi resta 128.

L'equació és:

Equació 8.14. Equació per al mode capa Fusiona el gra


Diferència

Figura 8.23. Exemple per al mode capa Diferència

Exemple per al mode capa Diferència

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Diferència

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Diferència sostreu el valor del píxel de la capa superior del de la capa inferior i pren el valor absolut del resultat. Independentment de la semblança de les dues capes, el resultat sembla prou estrany. Es pot usar per invertir elements d'una imatge.

L'equació és:

Equació 8.15. Equació per al mode capa Diferència


El mode és commutatiu: l'ordre de les capes no canvia el resultat.

Suma

Figura 8.24. Exemple per al mode capa Addició

Exemple per al mode capa Addició

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Addició

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Addició és molt simple. Els valors dels píxels de les capes superior i inferior se sumen. La imatge resultant és generalment més clara. L'equació pot donar valors de color superiors a 255, així que alguns colors poden posar-se al màxim valor, 255.

L'equació és:

Equació 8.16. Equació per al mode capa Addició


El mode és commutatiu: l'ordre de les capes no canvia el resultat.

Sostreu

Figura 8.25. Exemple per al mode capa Sostreu

Exemple per al mode capa Sostreu

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Sostreu

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Sostreu sostreu els valors dels píxels de la capa superior dels de la inferior. La imatge resultant és, generalment, més fosca. Podríeu obtenir molt de negre en la imatge resultant. L'equació pot donar com a resultat un valor de color negatiu, així que alguns valors més foscos poden posar-se al valor mínim de 0.

L'equació és:

Equació 8.17. Equació per al mode capa Sostreu


Només enfosqueix

Figura 8.26. Exemple per al mode capa Només enfosqueix

Exemple per al mode capa Només enfosqueix

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Només enfosqueix

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Només enfosqueix compara cada component de cada píxel en la capa superior amb el corresponent de la capa inferior i usa el valor més petit en la imatge resultant. Les capes completament blanques no tenen efecte sobre la imatge final i les completament negres donen una imatge negra.

L'equació és:

Equació 8.18. Equació per al mode capa Només enfosqueix


El mode és commutatiu: l'ordre de les capes no canvia el resultat.

Només aclareix

Figura 8.27. Exemple per al mode capa Només aclareix

Exemple per al mode capa Només aclareix

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Només aclareix

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Només aclareix compara cada component de cada píxel en la capa superior amb el corresponent de la capa inferior i usa el valor més gran en la imatge resultant. Les capes completament negres no tenen efecte sobre la imatge final i les completament blanques donen una imatge blanca.

L'equació és:

Equació 8.19. Equació per al mode capa Només aclareix


El mode és commutatiu: l'ordre de les capes no canvia el resultat.

To

Figura 8.28. Exemple per al mode capa To

Exemple per al mode capa To

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa To

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode To usa el to de la capa superior i la saturació i el valor de la capa inferior per formar la imatge resultant. No obstant això, si la saturació de la capa superior és zero, el to es pren de la capa inferior també.

Saturació

Figura 8.29. Exemple per al mode capa Saturació

Exemple per al mode capa Saturació

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Saturació

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Saturació usa la saturació de la capa superior i el to i el valor de la capa inferior per formar la imatge resultant.

Color

Figura 8.30. Exemple per al mode capa Color

Exemple per al mode capa Color

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Color

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Color usa el to i la saturació de la capa superior i el valor de la capa inferior per formar la imatge resultant.

Valor

Figura 8.31. Exemple per al mode capa Valor

Exemple per al mode capa Valor

Màscara 1 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.

Exemple per al mode capa Valor

Màscara 2 s'usa com a capa superior amb el 100% d'opacitat.


El mode Valor usa el valor de la capa superior i la saturació i el to de la capa inferior per formar la imatge resultant. Podeu usar aquest mode per revelar detalls en les àrees fosques i clares d'una imatge sense canviar-ne la saturació.

Cada capa en una imatge pot tenir un mode capa diferent. (Per descomptat, el mode capa del fons no té efecte.) Els efectes d'aquests modes de la capa són acumulatius. La imatge mostrada a baix té tres capes. La capa de dalt consisteix en un Wilber envoltat d'una transparència i el mode capa és Diferència. La segona capa és blava clar i té el mode Addició. La capa del fons s'ha emplenat amb el patró Cubs vermells.

Figura 8.32. Exemple de multicapa

Exemple de multicapa

El GIMP també té modes similars per a les eines de pintura. Aquests són els mateixos vint-i-un modes dels modes de la capa, més dos modes específics de les eines de pintura. Podeu seleccionar aquests modes des del menú Mode en el diàleg d'opcions de l'eina de Pintura. En les equacions mostrades a dalt, la capa sobre la qual pinteu és la capa inferior i els píxels pintats per l'eina són la capa superior. Naturalment, no necessiteu més d'una capa en la imatge per a usar aquests modes, atès que només actuen sobre la capa activa i amb l'eina de pintura seleccionada.

Vegeu Secció 3.1.3, “Exemples del mode pintura” per obtenir una descripció dels dos modes addicionals de pintura.[5] L'equació és *teòrica*. A causa de l'error núm. 162395, l'equació real és equivalent a Llum suau. És difícil solucionar aquest problema sense canviar l'aparença de les imatges existents.