14.10. Núvols de diferència

14.10.1. Visió general

Figura 17.336. Exemple dels núvols de diferència

Exemple dels núvols de diferència

Aplicació del filtre Núvols de diferència


L'ordre Núvols de diferència inverteix parcialment els colors de la imatge. El filtre renderitza el núvol Soroll sòlid i automàticament crea una nova capa, i estableix el mode capa a Diferència, llavors fusionarà la capa amb la imatge.

Si la imatge té els colors indexats, aquesta entrada del menú estarà en gris i desactivat.

14.10.2. Activa el filtre

This filter is found in the image window menu under FiltersRenderNoiseDifference Clouds….

14.10.3. Opcions

This script has no option.