16.2. Degradat

16.2.1. Resum

Figura 17.410. Exemple de filtre Degradat: imatge original

Exemple de filtre Degradat: imatge original

4 de 5 fotogrames (s'omet la capa blanca del fons)


Figura 17.411. Exemple del filtre Degradat: aplicació del filtre

Exemple del filtre Degradat: aplicació del filtre

Els 8 primers (de 16) fotogrames


16.2.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú de la finestra de la imatge a FiltresAnimacióDegradat….

16.2.3. Opcions

Figura 17.412. Opcions de Degradat

Opcions de Degradat

Fotogrames de transició

PENDENT

Radi màxim del difuminat

PENDENT

Bucle

PENDENT