11.18. Teixit de cistella

11.18.1. Panoràmica

Figura 17.253. Exemple de teixit de cistella

Exemple de teixit de cistella

Filtre «Teixit de cistella» aplicat


L'ordre Teixit de cistella és un script Script-Fu que crea una nova capa sobreposada a la imatge amb un efecte teixit de cistella. El resultat és una imatge amb una textura semblant a les tires teixides de paper, a la fusta o a les tires de bambú.

Si la imatge és de colors indexats, aquesta opció del menú està inhabilitada i no disponible.

Aquest filtre afegeix el mode «Multiplicar» sobre la capa on s'activa aquesta ordre. El teixit de cistella es compon en una escala de grisos.

11.18.2. Activa el filtre

Aquest filtre es troba al menú imatge a FiltresArtísticTeixit de cistella....

11.18.3. Opcions

Figura 17.254. Opcions del filtre «Teixit de cistella»

Opcions del filtre «Teixit de cistella»

Per a fer una malla més gruixuda, s'incrementa l'espaiat de les tires i/o se'n redueix l'amplada.

Per a tensar les tires, reduïu la profunditat de l'ombra.

Amplada de les tires

Amb aquesta opció podeu ajustar l'ample de les tires entre 0.0 i 256.0 píxels. El valor està a 30.0 per defecte.

Separació entre tires

Amb aquesta opció podeu ajustar la distància de la tira del costat o la mida del quadrat negre entre 0.0 i 256.0 píxels. El valor està a 10.0 per defecte.

Foscor de l'ombra

Amb aquesta opció podeu ajustar en percentatge la intensitat de l'ombra del teixit de les tires. Com més baix és el valor, més prima serà la tira. Per defecte el valor està a 75.0.

Profunditat de l'ombra

Amb aquesta opció podeu controlar el percentatge de la tensió de les tires. Els valors alts mostren unes tires més ondulades i els valors baixos unes superfícies més planes. Aquest efecte està limitat per Foscor de l'ombra. El valor per defecte és 75.0 per cent.

Longitud de les tires

Amb aquesta opció podeu ajustar la regularitat de la textura de les tires, entre 0.0 i 256. Si aquest valor és inferior a la suma de l'amplada de la tira i el doble de la distància, la superfície de les tires serà clapejada. El valor per defecte és 200.

Densitat de les tires

Amb aquesta opció podeu ajustar en percentatge la densitat dels fils de les tires. El valor per defecte és 50,0 per cent.

Intensitat de les tires

Amb aquesta opció podeu ajustar en percentatge l'opacitat de la textura de les tires. Un valor baix mostra unes tires vagues. Per a eliminar les tires cal ajustar el valor a 0.0 per cent. El valor per defecte és 100.0 per cent.

11.18.4. Un altre ús

Figura 17.255. Addició d'un entramat utilitzant la textura «Teixit de cistella»

Addició d'un entramat utilitzant la textura «Teixit de cistella»

Tires més estretes, espaiat de les tires més gran, fetes amb el patró «Wood #1».


Amb aquesta textura es pot crear un entramat que permet veure a través de la imatge original. Afegiu una nova capa transparent a la imatge original i li apliqueu l'entramat. Seleccioneu les caselles negres amb l'eina selecció per color Selecció per color, després les esborreu perquè siguin transparents. Invertiu la selecció i activeu la capa transparent, ompliu la superfície de l'entramat amb el color o patró desitjat.