8.26. Mono Mixer

8.26.1. Resum

Figura 16.192. Mono-mixer applied

Mono-mixer applied

Imatge original

Mono-mixer applied

Command Mono-mixer applied with default options.


8.26.2. Activa l'ordre

  • You can find this command in the image window menu under ColorsComponentsMono Mixer….

8.26.3. Opcions

Figura 16.193. Mono Mixer command options

Mono Mixer command options

Presets, Preview, Split view

These options are common to GEGL-based filters. Please refer to Secció 2, “Característiques comunes”.

Preserve luminosity

Els càlculs poden donar resultats superiors a 255 i una imatge massa clara. Aquesta opció redueix l'excés de lluminositat dels canals de color, conservant una bona proporció visual entre ells. Per tant, es pot canviar el pes relatiu dels colors sense canviar la lluminositat total.

Red Channel Multiplier, Green Channel Multiplier, Blue Channel Multiplier

Coefficient applied to each channel. Values range from -5.000 to 5.000. As default values are equal in the three channels, image is grayed out.

8.26.4. Using Channel Mixer

TODO