8.26. Mesclador mono

8.26.1. Resum

Figura 16.198. Aplicació del mesclador mono

Aplicació del mesclador mono

Imatge original

Aplicació del mesclador mono

Aplicació de l'ordre «Mesclador mono» amb les opcions per defecte.


8.26.2. Activa l'ordre

  • Podeu trobar aquesta ordre a ColorsComponentsMesclador mono….

8.26.3. Opcions

Figura 16.199. Opcions de l'ordre «Mesclador mono»

Opcions de l'ordre «Mesclador mono»

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són habituals amb els filtres basats en GEGL. Consulteu Secció 2, «Característiques comunes».

Preserva la lluminositat

Els càlculs poden donar resultats superiors a 255 i una imatge massa clara. Aquesta opció redueix l'excés de lluminositat dels canals de color, conservant una bona proporció visual entre ells. Per tant, es pot canviar el pes relatiu dels colors sense canviar la lluminositat total.

Multicopista del canal vermell, Multicopista del canal verd, Multicopista del canal blau

Coeficient aplicat a cada canal. L'interval de valors està entre -5.000 i 5.000. Com que els valors predeterminats són iguals en els tres canals, la imatge està en gris.

8.26.4. Utilitzant el Mesclador de canals

PENDENT